MUA BÀI TẬP ĐẶT CÂU TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN, MUA BÀI TẬP ĐẶT CÂU TIẾNG ANH

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh
Bài tập những thì
Bài tập Động tự khuyết thiếu
Bài tập Câu điều kiện
Bài tập Câu bị động
Bài tập Câu tường thuật
Bài tập câu hỏi và Trợ đụng từ
Bài tập V-ing với To VBài tập Mạo từ
Bài tập Danh từ
Bài tập Đại từ
Bài tập Mệnh đề quan hệ
Bài tập tính từ với Trạng từ
Bài tập Liên từ và Giới từ
Bài tập Giới từ
Tài liệu giờ đồng hồ Anh
100 bài bác tập bí quyết đặt thắc mắc trong tiếng Anh bao gồm đáp án
Trang trước
Trang sau

Bài viết 100 bài bác tập bí quyết đặt thắc mắc có đáp án chi tiết giúp bạn có thêm nguồn bài bác tập trường đoản cú luyện để nắm vững cách sử dụng cách đặt thắc mắc từ đó khiến cho bạn học giỏi Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hơn.

Bạn đang xem: Bài tập đặt câu tiếng anh


100 bài xích tập cách đặt thắc mắc trong giờ đồng hồ Anh có đáp án

Bài tập biện pháp đặt thắc mắc trong tiếng Anh (phần 1)

Bài 1: Ask Joe questions

QuestionsAnswers
1. (where/live) Where vị you live?In Manchester
2. (born there?) ................. No,I was born in London
3. (married) .................Yes
4. (how long/married) ............17 years
5. (children) .................Yes, two boys
6. (how old/ they) ...............12 và 15
7. (what/do) .....................I"m a journalist
8. (what/wife/do) ................She"s a doctor
Đáp án và Hướng dẫn:

2. Were you born there?

3. Are you married

4. How long have you been married?

5. Have you got children ?

6. How old are they?

7. What vị you vị ?

8. What does your wife do?


Bài 2:Make questions with who or what:

1. Somebody hit me.Who hit you?
2. I hit somebody.Who did you hit?
3. Somebody paid the bill.Who ............
4. Something happened.What............
5. Diane said something.................
6. This book belongs khổng lồ somebody.................
7. Somebody lives in that house.................
8. I fell over something.................
9. Something fell on the floor.................
10. This word means something.................
11. I borrowed the money from somebody.................
12. I"m worried about something.................

Đáp án & Hướng dẫn:

3. Who paid the bill?

4. What happened?

5. What did she say?

6. Who does it belong to>

7. Who lives in that house

8. What did you fall over?

9. What tell on the floor?

10. What does it mean?

11. Who did you borrow?

12. What are you worried about?

Bài 3: Put the word in brackets in the correct order. All the sentences are questions.

1. (when/was/built/this house)When was this house built?
2. (How/cheese/is made)..........................
3. (when/ invented/the computer/was)..........................
4. (Why/Sue/working/isn"t/today)..........................
5. (what time/ coming/your friends/are)..........................
6. (why/was/cancelled/the concert)..........................
7. (where/your mother/was/born)..........................
8. (why/you/to the party/didn"t/come)..........................
9. (how/the accident/did/happen)..........................
10. (why/this machine/doesn"t/work)..........................
Đáp án & Hướng dẫn:

2. How is cheese made?

3. When was the computer invented ?

4. Why isn"t Sue working today?

5. What time are your friends coming?

6. Why was the concert cancelled?

7. Where was your mother born?

8. Why didn"t you come khổng lồ the party?

9. How did the accident happen?

10. Why doesn"t this machine work?


Bài 4: Write negative questions from the words in brackets. In each situation you are surprised.

1. A: We won"t see Liz this evening

B: Why not? (she/not/come/to the party) Isn"t she coming to the party?

2. A: I hope we don"t meet David tonight.

B: Why? (you/not/like/him) ...............................

3. A: Don"t go & see that film.

B: Why not ? (it/not/good ) ...............................

4. A: I"ll have to lớn borrow some money.

B: Why? (you/not/have/any?) ...............................

Đáp án và Hướng dẫn:

2. Don"t you lượt thích him ?

3. Isn"t it good ?

4. Haven"t you got any?

Bài tập cách đặt thắc mắc trong tiếng Anh (phần 2)

Bài 1: Make a new sentence from the question in brackets

1. (Where has Tom gone?) vì you know where Tom has gone?

2. (Where is the post office) Could you tell me where .........

3. (What"s the time) I wonder .................................

4. (What does this word mean) I want to lớn know ..................

5. (What time did they leave) vì you know .....................

6. (Is Sue going out tonight) I don"t know ....................

7. (Where does Caroline live?) do you have any idea ...........

8. (Where did I park the car?) I can"t remember ...............

9. (Is there a ngân hàng near here?) Can you tell me ...............

10. (What bởi you want?) Tell me ...............................

11. (Why didn"t Kate come to lớn the party?) I don"t know .........

12. (How much does it cost lớn park here?) vì chưng you know .........

13. (Who is that woman) I have no idea ........................

14. (Did Liz get my letter?) vì chưng you know ......................

15. (How far is it to the airport?) Can you tell me ...........

Đáp án & Hướng dẫn:

2. Could you tell me where the post office is?

3. I wonder what the time is

4. I want to know what this word means.

5. Bởi vì you know what time they left?

6. I don"t know if Sue is going out tonight.

7. Bởi you have any idea where Caroline lives?

8. I can"t remember where I parked the car?

9. Can you tell me if there is a bank near here?

10. Tell me what you want?

11. I don"t know why Kate didn"t come lớn the party.

12. Vì chưng you know how much it costs to park here?

13. I have no idea who that woman is?

13. Vị you know if Liz got my letter?

15. Can you tell me how far it is to lớn the airport.

Bài 2: You are making a phone call. You want khổng lồ speak to Sue but she isn"t there. Somebody else answers the phone. You want lớn know three things:

(1) Where has she gone?

(2) When will she be back?

And (3) Did she go out alone?

Complete the conversation:

A: vì you know where ............................. (1)

B: Sorry, I"ve got no idea.

A: Never mind. I don"t suppose you know........... (2)

B: No, I"m afraid not.

Xem thêm: Những món quà sinh nhật đẹp nhất, top 30 món quà sinh nhật tặng bạn gái ý nghĩa

A: One more thing. Vì you happen khổng lồ know.......... (3)

B: I"m afraid I didn"t see her go out.

A: OK. Well thank you anyway. Goodbye.

Đáp án và Hướng dẫn:

1. Vì you know where she has game?

2. I don"t suppose you know when she"ll be back.

3. Bởi vì you happen to know if she went out alone.

Bài 3:You have been away for a while và have just come back khổng lồ your home town. You meet Tony a friend of yours. He asks you a lot of questions:

1. How are you.

2. Where have you been.

3. How long have you been back.

4. What are you doing now?

5. Why did you come back.

6. Where are you living?

7. Are you glad to be back.

8. Vì chưng you have any plans to lớn go away again.

9. Can you lend me some money?

Now you tell another friend what Tony asked you. Use reported speech:

1. He asked me how I was.

2. He asked me ..................

3. He ...........................

4. ..............................

5. ..............................

6. ..............................

7. ..............................

8. ..............................

9. ..............................

Đáp án và Hướng dẫn:

2. He asked me where I"d been.

3. He asked me how long I"d been back.

4. He asked me what I was doing now.

5. He asked me why I"d come back.

6. He asked me where I was living.

7. He asked me if I was glad khổng lồ be back.

8. He asked me if I had any plans to go away again.

9. He asked me if if could lend him some money.

Ngữ pháp biện pháp đặt thắc mắc trong tiếng Anh

A. Gồm cần đổi khác động từ của câu tường thuật trong giờ Anh

bọn họ thường chuyển đổi trật trường đoản cú của từ vào câu để tạo nên thành câu hỏi: Đặt trợ cồn từ (Auxiliary Verb) đầu tiên (trong trường thích hợp câu có rất nhiều hơn một trợ rượu cồn từ) lên trước công ty ngữ.

Chủ ngữ + trợ đụng từ → Trợ rượu cồn từ + chủ ngữ ?

Tom will → will Tom?

you have → have you?

I can → can I?

the house was → was the house?

Ví dụ:

- Will Tom be here tomorrow?

(Ngày mai Tom có ở chỗ này không?)

- Have you been working hard?

(Bạn vẫn phải thao tác làm việc nhiều đề nghị không?)

- What can I do? (KHÔNG nói "What I can do?")

(Tôi hoàn toàn có thể làm được gì?)

- When was the house built? (KHÔNG nói "When was built the house?")

(Ngôi công ty được xây dựng khi nào vậy?)

B. Thắc mắc ở thì hiện tại đơn cùng quá khứ đơn trong tiếng Anh

Với câu hỏi ở thì lúc này đơn, họ sử dụng các trợ hễ từ do/does.

you live → bởi you live?

(the film begins → does the film begin?)

Ví dụ:

- bởi vì you live near here?

(Bạn sinh sống ở cách đây không lâu phải không?)

- What time does the film begin? (KHÔNG nói "What time begins...?")

(Mấy tiếng thì phim ban đầu chiếu?)

Với câu hỏi ở thì vượt khứ đơn, họ sử dụng trợ rượu cồn từ did:

you sold → did you sell?

the accident happened → did the accident happen?

Ví dụ:

- Did you sell your car?

(Anh đã chào bán xe tương đối rồi à?)

- How did the accident happen?

(Tai nạn sẽ xảy ra như vậy nào?)

mà lại không được sử dụng do/does/did trong thắc mắc nếu công ty ngữ trong câu là who/what/which.

Hãy so sánh:

Từ để hỏi được dùng để làm hỏi mang đến tân ngữ và đóng vai trò làm tân ngữ trong câu hỏi:

- Emina telephoned somebody.

(Emina đã call điện cho| ai đó.)

---(tân ngữ)--|

→ Who did Emina telephone?

(Emina đã điện thoại tư vấn điện mang lại ai vậy?)

Từ nhằm hỏi được dùng làm hỏi đến chủ ngữ với đóng vai trò cai quản ngữ trong câu hỏi:

- Somebody telephoned Emina.

(Một| tín đồ nào này đã gọi điện cho Emina.)

|

-(chủ ngữ)

|

→ Who telephoned Emina?

(Ai đã call điện mang đến Emina vậy?)

Trong những ví dụ sau, những từ nhằm hỏi who/which/what được sử dụng để hỏi đến chủ ngữ cùng đóng vai trò nhà ngữ vào câu hỏi:

- Who wants something to lớn eat? (KHÔNG nói "Who does want")

(Có ai ao ước ăn một chút ít gì không?)

- What happened to lớn you last night? (KHÔNG nói "What did happen")

(Điều gì đã xảy ra với bạn tối qua vậy?)

- Which bus goes khổng lồ the đô thị centre? (KHÔNG nói "Which bus does go")

(Xe buýt nào sẽ đến trung tâm thành phố?)

C. địa chỉ giới từ trong câu hỏi có từ nhằm hỏi

Bạn cần để ý vị trí của giới từ trong các câu hỏi bắt đầu bằng những từ nhằm hỏi Who/What/Which/Where...?

Ví dụ:

- Who do you want to lớn speak to?

(Bạn muốn nói chuyện với ai?)

- Which job has Jane applied for?

(Jane vẫn nộp đối kháng xin việc gì vậy?)

- What was the weather like yesterday?

(Thời máu ngày ngày hôm qua thế nào?)

- Where vì you come from?

(Bạn đến từ đâu vậy?)

chúng ta cũng có thể sử dụng giới tự + whom trong số ngữ cảnh trang trọng.

Ví dụ:

- to lớn whom vì chưng you wish khổng lồ speak?

(Bạn mong ước được thủ thỉ với ai?)

D. Câu hỏi phủ định trong tiếng Anh

thắc mắc phủ định tất cả dạng: isn"t it...?/ didn"t you...?

Chúng ta sử dụng thắc mắc phủ định quan trọng khi thể hiện sự ngạc nhiên:

- Didn"t you hear the bell? I rang it four times.

(Bạn không nghe thấy tiếng chuông sao? Tôi đang bấm chuông 4 lần.)

hay chúng ta mong mong người nghe ưng ý với bọn chúng ta:

- "Haven"t we met somewhere before?" "Yes, I think we have."

("Trước đây họ đã gặp gỡ nhau chỗ nào rồi đề xuất không?" "Vâng, tôi nghĩ về là bọn họ đã gặp gỡ nhau.")

- Isn"t it a beautiful day! (= It"s a beautiful day, isn"t it?)

(Thật là 1 trong ngày đẹp mắt trời! (= Thật là một trong những ngày đẹp nhất trời, bao gồm phải không?))

Ghi chú:

1. Chúng ta cần để ý ý nghĩa của yes cùng no vào câu trả lời:

Ví dụ:

- Don"t you want lớn go lớn the party?

(Bạn không thích đi tham dự tiệc sao?)

Trả lời:

Yes (=Yes, I want to): bao gồm (= Có, tôi ý muốn đi)

No (=No, I don"t want to): không (= Không, tôi không muốn đi)

2. Chúng ta cũng cần chăm chú trật trường đoản cú của tự trong thắc mắc phủ định bước đầu bằng từ để hỏi Why ...?:

Trong nội dung bài viết này, KISS English vẫn hướng dẫn các bạn cách đặt câu giờ Anh với từ mang lại sẵn rất hay. Hãy theo dõi nhé!

Xem video KISS English lí giải cách sử dụng giới trường đoản cú trong giờ Anh đối chọi giản:


Cách áp dụng Giới từ bỏ Trong giờ Anh | Ms Thủy KISS English

Đặt câu giờ Anh cùng với từ mang lại sẵn là dạng bài tập thường chạm chán trong các đề thi. Đây là dạng bài bác tập gây rất nhiều khó khăn với những người học giờ đồng hồ Anh. Nội dung bài viết dưới đây, KISS English sẽ hướng dẫn bạn cách để câu giờ Anh cùng với từ mang lại sẵn dễ dàng và đơn giản và bao gồm xác. Thuộc theo dõi nhé!


Cách Đặt Câu giờ đồng hồ Anh với Từ cho Sẵn

*
Đặt Câu giờ Anh cùng với Từ đến Sẵn

Dạng bài

DạngVí dụ
Sắp xếp trường đoản cú (đề bài đã mang đến đầy đủ, bạn chỉ việc sắp xếp lại để tạo ra thành câu hoàn chỉnh, không đề xuất thêm từ)does / live? / Where / she=> Where does she live?
Sắp xếp từ với thêm dạng đúng của cồn từ, thêm những từ nếu đề xuất thiếtteeth / my brother / before / going to lớn / brush / sleep=> My brother brushes his teeth before going lớn sleep

Kiến thức cần nắm

Để làm bài xích đặt câu giờ Anh cùng với từ cho sẵn, bạn cần nắm một số cấu tạo cơ bản của một câu sau:

1. Cấu trúc câu cơ bạn dạng

Cấu trúcCông thứcVí dụ
Câu khẳng địnhS + V + O (chủ ngữ + đụng từ + tân ngữ)She goes khổng lồ bed at 10 P.M
Câu đậy địnhS + AUX + V + O (chủ ngữ + trợ động từ + đụng từ + tân ngữ)Dạng phủ định của trợ cồn từ: vị not (don’t), does not (doesn’t), did not (didn’t)…She doesn’t go khổng lồ bed at 10 P.M
Câu nghi vấnAUX + S + V + O? (Trợ động từ + nhà ngữ + rượu cồn từ + tân ngữ)Does she go lớn bed at 10 P.M?
Câu hỏi cùng với từ để hỏiWhat/when/why/where/how + AUX + S + V ?When does she go to lớn bed?

2. Trật trường đoản cú từ của những trạng từ bỏ chỉ thời gian và địa điểm trong câu

S + Trạng từ bỏ chỉ tần suất + V + (O) + Trạng từ chỉ vị trí + Trạng từ bỏ chỉ thời gian

Lưu ý:

Trạng trường đoản cú chỉ thời gian và địa điểm hoàn toàn có thể đứng ngơi nghỉ đầu hoặc cuối câu
Trạng trường đoản cú chỉ gia tốc sẽ đứng ngay trước cồn từ. Tuy nhiên, các trạng tự chỉ tần suất có địa chỉ sau: S + V +(O) + cụm trạng từ chỉ tần suất. Ví dụ: I brush my teeth twice a day.Khi vào câu mở ra cùng thời gian cả trạng từ bỏ chỉ địa điểm và trạng từ bỏ chỉ thời gian thì vị trí trước thời hạn sau

Ví dụ: She was at her office at 8 A.M yesterday.

3. địa chỉ của tính từ trong câu:

Tính từ có thể đứng sau rượu cồn từ tobe / linking verb (seem, remain, grow,…) Tính từ có thể đứng trước danh từ: đáng yêu cat; beautiful girl…Vị trí của các tính từ không giống nhau trong và một câu: Quan điểm – Kích thước- Tuổi- Hình dạng- màu sắc sắc- mối cung cấp gốc- hóa học liệu- Mục đích.

O: Opinion – ý kiến : beautiful, ugly, intelligent,

S: Shape, Size: square, big,..

A: Age: new, young, old

C: Color: red, white, blue

O: Origin – nguồn gốc: Vietnamese

M: Material – hóa học liệu: glass,silk,..

P: Purpose – Mục đích: eating,…

Ví dụ: a luxurious big new white Italian car.

4. Bên cạnh ra, bạn phải nắm kỹ năng và kiến thức về các cấu tạo câu như: câu so sánh, câu điều kiện, câu con gián tiếp, câu bị động,…. để hoàn toàn có thể linh hoạt vận dụng làm bài.

Các bước làm

Bước 1: Đọc qua cả câu để xác định nội dung cơ phiên bản của câu
Bước 2: chăm chú các từ, các cụm trường đoản cú có ý nghĩa trước, sau đó mới xác định vị trí của các giới từ, trạng từ, thán từ… (nếu gồm trong câu)Bước 3: Dựa vào cấu tạo câu cơ bản nhất S + V + O và kỹ năng và kiến thức về cấu tạo các câu khác, hoàn chỉnh thành một câu đúng.Bước 4: Đọc lại câu và sửa lại nếu sót lỗi.

Bài Tập Viết Câu tiếng Anh với Từ cho Sẵn

Bài Tập Viết Câu giờ đồng hồ Anh với Từ mang lại Sẵn

Dưới đây là tổng hợp những bài tập viết lại câu giờ Anh với từ cho sẵn. Cùng thực hành và so với gợi ý đáp án các bạn nhé:


5. With / Now / I / my / parents / live / Hanoi / đô thị / in

…………………………………………………………………….

6. Live / in / tower / second / Hanoi / I / the / on / floor / of / 10 / Flat

…………………………………………………………………….

7. The / you / in / Did / city? / live

…………………………………………………………………….

8. Is / My / small / house

…………………………………………………………………….

9. Like / in / Summer? / weather / the / What’s

…………………………………………………………………….

10. The / a / lives / in / She / in / village / mountains

…………………………………………………………………….

Đáp án:

1. Hi Mai, nice lớn meet you again.

2. She’s a new student in our class.

3. What’s your address in Hanoi?

4. Where vày you live?

5. Now I live with my parents in Hanoi city.

6. I live in Flat 10 on the second floor of Hanoi tower.

7. Did you live in the city?

8. My house is small.

9. What’s the weather like in Summer?

10. She lives in a village in the mountains.

Exercise 2

1. Often / to lớn / you / come / vị / the / How / library?

…………………………………………………………………….

2. Football / I / friends / after / school / with / play / my

…………………………………………………………………….

3. Mondays / mother / goes / on / My / shopping

…………………………………………………………………….

4. Camping / go / weekend. / at / often / the / We

…………………………………………………………………….

5. Badminton / dinner / cooks / often / plays / và / sometimes / She

…………………………………………………………………….

6. She / week? / once / What / a / does / programmes / watch / TV

…………………………………………………………………….

7. Did / go / you / Where / yesterday?

…………………………………………………………………….

8. On / Where / go / holiday? / she / did

…………………………………………………………………….

9. You / were / on / Where / holiday?

…………………………………………………………………….

10. Boat / I / a / trip / took

…………………………………………………………………….

11. He / went / in / Halong / bay / to / June

…………………………………………………………………….

12. There? / get / you / did / How

…………………………………………………………………….

13. Grandparents / to / Han / see / by / her / went / bus

…………………………………………………………………….

14. Trip? / the / enjoy / you / Did

…………………………………………………………………….

15. She / new / her / aloud / & / in / read / notebook / words / them / write

…………………………………………………………………….

How often do you come khổng lồ the library?
I play football with my friends after school.My mother goes shopping on mondays.We often go camping at the weekend.She often plays badminton & sometimes cooks dinner.What TV programmes does she watch once a week?
Where did you go yesterday?
Where did she go on holiday?
Where were you on holiday?
I took a boat trip.He went lớn Halong cất cánh in June.How did you get there?
Han went to see her grandparents by bus.Did you enjoy the trip?
She writes new words in her notebook & reads them aloud.

Tham khảo: Sách bài xích Tập Ngữ Pháp tiếng Anh (Chọn Lọc)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *