Cấu Trúc There Is There Are: Ví Dụ, Cách Dùng, Bài Tập There Is There Are Violet

1. Cấu trúc THERE IS- Phân biệt kết cấu THERE IS với THERE ARE

1.1. Biện pháp dùng THERE IS

Cấu trúc THERE IS cần sử dụng để diễn đạt sự vật, sự việc, cái nào đấy ở hiện tại. Đặc biệt cấu tạo "there is" dùng làm liệt kê các danh trường đoản cú số ít hoặc danh từ ko đếm được.

Bạn đang xem: Bài tập there is there are violet

Cụ thể, Ms Hoa Junior đang hướng dẫn chúng ta cách sử dụng"there is"trong bài viết dưới đây.

Cấu trúc THERE IS - khác nhau cấu trúc THERE IS với THERE ARE

1.2. Cách thực hiện THERE IS

CÁC DẠNGCẤU TRÚCVÍ DỤ
Khẳng định

There is +a/an/one/the +danh từ số ít

- There’s a book, a pen, three rulers & a bottle of water on the table (dùng để liệt kê những danh từ)

- There is a pen in my lovely pencil case.

- There is an hãng apple in the picnic basket.

- There is one big tree in my grandparents’ garden.

Phủ định

Lưu ý:

- Viết tắt: There is not =There’s not =There isn’t

- Ở thể lấp định, there isn"tđượcdùng nhiều hơn thế

There is not + any +danh từ không đếm được

- There is not any milk in the fridge.

- There is not any air inside the plastic bag.

- There is not any coffee on your shirt.

There is not + a/an/any +

danh từ bỏ số ít

- There is not any book on the shelf.

- There is not a buffalo in the rice field.

- There is not an octopus in the river.

Nghi vấnIs there any + danh từ không đếm được- Is there any juice at the table?

- Is there any cereal for the breakfast?

Is there + a/an + danh từ đếm được số ít?

- Is there a ball in the present box?

- Is there an eraser in your school bag?

2. Cấu trúc THERE ARE

2.1. Phương pháp dùng THERE ARE- Phân biệt cấu tạo THERE IS với THERE ARE

Cấu trúc THERE AREdùng để diễn đạt sự vật, sự việc, cái nào đấy ở hiện nay tại. Đặc biệt cấu tạo "there are" dùng để liệt kê nhiều danh từ bỏ đếm đượcsố nhiều.

Cấu trúc THERE ARE - rõ ràng cấu trúc THERE IS với THERE ARE

2.2. Cách thực hiện THERE ARE

CÁC DẠNGCẤU TRÚCVÍ DỤ

Khẳng định

Lưu ý:

- Viết tắt: there are = there"re

- Trước danh từ bỏ đếm được số nhiều, thông thường có số từ tốn hai trở lên trên (two, three, four…) hoặc many (nhiều), a lot of (rất nhiều), a few (một số), some (vài)...

There are + danh trường đoản cú đếm được số nhiều

- There are twenty members online now

- There are four people in my family

- There are a lot of homeless in Nguyen Hue street

Phủ định

Lưu ý:

Viết tắt: There are not = There’re not = There aren’t

There are not + any/many/ từ chỉ số lượng + danh tự đếm được số nhiều

- There aren"t many animals in the zoo

-There are not three horses in the race.

Nghi vấn

Dạng Yes/No:

Are there any + danh trường đoản cú đếm được số nhiều?

- Are there any pets in your family?

Dạng How-many:

How many are there + danh từ đếm được số nhiều?

- How many brothers & sisters are there in your house?


Lộ Trình học tập Tiếng Anh cho Trẻ Em
Từ A-Z

3. Lưu ý một số cấu tạo khác của THERE IS và THERE ARE

Một số cấu tạo khác của THERE IS cùng THERE ARE

3.1. There is + someone/ anyone/ no one/ something/ anything/ nothing

Mục đích: dùng để nói về có ai đó/ bất kể ai/ không ai/ sản phẩm gì đó/ bất kể thứ gì/ không gì cả.

Ví dụ:

- There"s someone on the phone for you. (Có ai đó đang đợi máy bạn)

- Is there anything wrong with you? (Có chuyện gì với chúng ta vậy?)

- There"s something odd with this letter. (Bức thư này có nào đó lạ lắm)

3.2. There + is + Noun/ something/ someone/...+ mệnh đề quan liêu hệ/ to- Infinitive

Ví dụ:

- There is a film I want lớn see. (Có một bộ phim truyền hình tôi mong xem)

- There is nothing to vì here. (Ở phía trên chẳng bao gồm gì có tác dụng cả)

- There is something I must say. (Có mấy điều tôi nên nói)

Các kết cấu There is với There are - biệt lập và cách dùng

3.3. There is a number of + danh trường đoản cú số nhiều

Mục đích: Dùng để mong muốn nhấn mạnh toàn diện và tổng thể nhóm.

Ví dụ: There is a number of unnamed stars in our galaxy. (nhấn táo tợn từng ngôi sao sáng trong số những ngôi sao 5 cánh chưa được để tên)

3.4. There are a number of + danh từ bỏ số nhiều

Mục đích: Dùng để nhấn mạnh vấn đề tới từng member trong nhóm.

Ví dụ:There are a number of unnamed stars in our galaxy. (nhấn mạnh toàn bộ các ngôi sao chưa được đặt tên)

3.5. There is/are + a number of = There is/are a variety of + danh tự số nhiều

Mục đích: dùng để chỉ tập hợp/ nhóm.

Ví dụ:

-There is a wide variety of flavors lớn choose from.

- There are a variety of unique destinations we can visit.

4. Bài luyện tập cấu trúc
THERE IS cùng THERE ARE

Các bé hãy cùng cô làm một số bài tập nhỏ sau phía trên để củng cổ lại kỹ năng và kiến thức về cấu tạo There is - There are vừa học tập nhé!

Bài tập 1: Chọn đáp án đúng

01 - There _____ a Televison in the bedroom.

A. Is

B. Are

C. Was

D. Were

02 - There _____ some bananas in the basket.

A. Is

B. Are

C. Isn"t

D. Aren"t

03 - There _____ a tall boy in the playground.

A. Are

B. Is

C. Was

D. Isn"t

04 - There _____ many students in the classroom.

A. Isn"t

B. Aren"t

C. Is

D. Are

05 - There ____ a bottle of milk in the fridge

A. Are

B. Is

C. Not

D. Isn"t

Theo dõi bài giảng giúp xem đáp án chính xác các con nhé!

Trên đấy là nội dung bài học kinh nghiệm cấu trúc There is và
There are
được lực lượng Ms Hoa Junior biên soạn. Chúc các emhọc tốt! Hẹn các con vào bài xích họctiếp theo nhé!

There is cùng There are là 2 cặp cấu trúc luôn mở ra cùng nhau để ra mắt về con số của trang bị nào đó. Tuy vậy thế, hai cấu tạo này vẫn đang còn sự khác hoàn toàn nhau về kiểu cách dùng. Để giúp đỡ bạn tránh nhầm lẫn thân cặp cấu trúc này trong quy trình thực hành, công ty chúng tôi xin gửi cho bạn bài viết dưới đây về những dạng bài tập There is There are. Cùng theo dõi và làm bài tập nhé!

Thực hành bài xích tập There is There are

Cấu trúc

Cùng ôn tập kỹ năng và cách cần sử dụng Theere is there are của tiếng Anh ngay mặt dưới.Bạn sẽ xem: bài tập there is there are violet

I.There is

There is + Nsố ít

Ex: There is an táo on the table.

(Có một quả táo bị cắn trên bàn)

There is + Nkhông đếm được

Ex: There is hot milk in the bottle.

(Có sữa nóng trong bình)

Nếu danh từ đầu tiên của chuỗi liệt kê là danh từ số không nhiều thì ta dùng kết cấu ‘There is’

Ex: There is a pen, a ruler and a book on the table.

(Có một chiếc bút, một cái thước kẻ và một quyển sách trên bàn)

II. There are

There are + Nsố nhiều

Ex: There are three bananas in my bag.

(Có tía quả chuối vào túi của tôi)

Khi danh từ của chuỗi liệt kê bắt đầu bằng danh từ số các thì dùng kết cấu ‘There are’

Ex: There are two oranges, four bananas và a cake in the fridge.

(Có 2 trái cam, 4 quả chuối và 1 cái bánh ở trong tủ lạnh)


*

Luyện tập bài bác tập There is There are

Bài tập there is there are

Exercise 1: Điền ‘There is/There are’ vào chỗ trống sao cho thích hợp

1._____________ a big bottle on the table.

2.____________ many chairs in the living – room.

3. ____________ four cats and a dog in my house.

4. ____________ furniture in that room.

5. ____________ an ice – cream in the fridge.

6. ____________ some children in the yard.

7. ____________ a laptop, a mouse & two pens in my bag.

8. ____________ many quiz programs on TV last night.

9. ____________ a theater near her house.

10 ____________ many fans in the room.

Exercise 2: sắp xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh

1.There/two chairs/front of/table/room.

2. There/a dustbin/near my bed.

3. There/five French students/his class.

4. There/a new restaurant/center of town/sell Korea food.

5. There/four other people/are/ still/arrive.

6. There/not/a freezer/his table.

7. There/any cheese/that sandwich?

8. There/any cliens/store?

9. There/no petrol/the motorbike.

10. There/no milk/left/the bottle.

Xem thêm: Top 19+ Địa Chỉ Mua Áo Dài May Sẵn Ở Hà Nội, Áo Dài May Sẵn Giá Tốt Tháng 5, 2023

Exercise 3: Tìm với sửa lỗi không nên (nếu có)

1.There aren’t some pencils in the bag.

2. There are a ring, two desks, a notebook on the table.

3. There isn’t some water in the glass.

4. There aren’t any money in her wallet.

5. There are a letter on his desk. His father brought it from the post office.

Exercise 4: Điền mạo từ bỏ a/an/some/any vào chỗ trống

1.There are ________ people in the yard near my house.

2. There is ________ ariport adjacent the city.

3. Are there ________ tourist in that resort?

4. There is ________ parrot in the cage.

5. There are ________ bears near the monkey.

6. There is ________ gorilla in the forest.

7. There is _________ elephant with ______ tiger in the zoo.

8. There aren’t ________ dolphins in the aquarium.

10. There are _______ foreigners in that area.

11. There aren’t ________ fantasic places near his house.

12. There is ________ celling fan hâm mộ in my house.

13. Are there ________ microwaves in her kitchen?

14. There is ________ salt and sugar in these sauce.

15. There is ________ difficult programs on the quiz.

Đáp án

Exercise 1:

1.______There is_______ a big bottle on the table.

2. _____There are _____ many chairs in the living – room.

3. _____ There are _______ four cats và a dog in my house.

4. _____ There is _______ furniture in that room.

5. ______ There is ______ an ice – cream in the fridge.

6. ______ There are ______ some children in the yard.

7. ______ There is ______ a laptop, a mouse & two pens in my bag.

8. ______ There are ______ many quiz programs on TV last night.

9. _______ There is _____ a theater near her house.

10 _______There are_____ many fans in the room.

Exercise 2:

1.There are two chairs in front of the table in the room.

2. There is a dustbin near my bed.

3. There are five French students in his class.

4. There is a new restaurant in the center of town which sell Korea food.

5. There is four other people who are still lớn arrive.

6. There isn’t a freezer in his table.

7. Is there any cheese in that sandwich?

8. Are there any cliens in the store?

9. There is no petrol in the motorbike.

10. There is no milk left in the bottle.

Exercise 3:

1.some ➔ any (vì câu lấp định hay được dùng any không dùng some)

2. Are ➔ is (bắt đầu chuỗi liệt kê là danh từ số ít buộc phải dùng There is chứ không cần sử dụng There are)

3. Some ➔ any (vì câu bao phủ định hay sử dụng any không sử dụng some)

4. Aren’t ➔ isn’t (vì money là danh từ ko đếm được bắt buộc dùng There is chứ không sử dụng There are)

5. Are ➔ is (vì letter là danh từ số ít)

Exercise 4:

.There are ___some_____ people in the yard near my house.

➔ bạn là danh tự đếm được số những và kết hợp cùng cấu trúc There are

There is ____an____ ariport adjacent the city.

➔ kết cấu there is + Nsố ít

Are there ____any____ tourist in that resort?

➔ Dạng phủ định đề nghị dùng ‘any’

There is ____ a ____ parrot in the cage.

➔ cấu tạo there is + Nsố ít

There are ____some____ bears near the monkey.

➔ Gấu là danh từ đếm được số những và phối kết hợp cùng cấu trúc There are

There is ____ a ____ gorilla in the forest.

➔ cấu tạo there is + Nsố ít

There is ____an_____ elephant with ___a___ tiger in the zoo.

➔ cấu trúc there is + Nsố ít

There aren’t ____any____ dolphins in the aquarium.

➔ Dạng che định bắt buộc dùng ‘any’

There is no longer ____ any ____ justification for private schools in France.

➔ Dạng tủ định nên dùng ‘any’

There are ___ some ____ foreigners in that area.

➔ Người nước ngoài là danh từ bỏ đếm được số các và phối kết hợp cùng cấu trúc There are

There aren’t ____any____ fantasic places near his house.

➔ Dạng tủ định buộc phải dùng ‘any’

There is ____ a ____ celling tín đồ in my house.

➔ kết cấu there is + Nsố ít

Are there ___any_____ microwaves in her kitchen?

➔ Dạng nghi vấn nên sử dụng ‘any’

➔ muối bột và đường là danh từ ko đếm được dạng số nhiều

There is ____a____ difficult programs on the quiz.

➔ kết cấu there is + Nsố ít

Chúng tôi vừa giới thiệu các kỹ năng cơ bạn dạng về there is There are cùng bài tập There is There are gồm đáp án. Công ty chúng tôi hy vọng phần đa dạng bài tập này đã giúp đỡ bạn thành thạo hơn về There is There are. Good luck!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *