TỔNG HỢP PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC HỮU CƠ LỚP 11 ĐẦY ĐỦ NHẤT, LÝ THUYẾT MỞ ĐẦU VỀ HOÁ HỌC HỮU CƠ

Hóa cơ học là 1 phần kiến thức siêu rộng. Để tìm hiểu rõ hơn về hóa hữu cơ, hãy thuộc VUIHOC khám phá về phương pháp phân loại, call tên, cách làm hóa học, các thành phần liên kết, đồng đẳng, đồng phân và những loại hidrocacbon qua bài viết sau.1. Khái niệm hóa hữu cơ

Hợp hóa học hữu cơ là những hợp chất của cacbon (trừ các hợp chất đơn giản dễ dàng như CO, CO2, HCN, các muối cacbonat, muối hạt xianua hay muối cacbua,…).

Hóa học tập hữu cơ là ngành hóa học nghiên cứu và phân tích về những hợp hóa học hữu cơ.

Bạn đang xem: Hoá học hữu cơ lớp 11

- Đặc điểm cấu tạo:

Bắt nên chứa nguyên tử Cacbon (C) trong yếu tố của hợp hóa học hữu cơ. Các nguyên tử C liên kết với nhau và link với các nguyên tử khác, thường là cùng với Hidro (H), kế tiếp đến Oxy (O), Nito (N), một số trong những hợp chất đựng cả diêm sinh (S) với Photpho (P),…

Liên kết hóa học trong các hợp hóa học hữu cơ chủ yếu là liên kết cộng hóa trị.Các phản bội ứng thường diễn ra chậm cùng không xảy ra hoàn toàn, không diễn ra theo 1 hướng nhất định.Số lượng những hợp hóa học hữu cơ lên đến mức khoảng 10 triệu chất, nhiều hơn hẳn so với số lượng các chất vô cơ chỉ có tầm khoảng 100.000 chất.

- tính chất vật lý:

Dễ cất cánh hơi, ánh nắng mặt trời nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp, yếu bền với nhiệt độ, dễ cháy rộng so với các hợp hóa học vô cơ.

Đa số các hợp hóa học hữu cơ ko tan trong nước tuy nhiên tan nhiều trong số dung môi hữu cơ.

- đặc điểm hóa học :

Hầu hết các phản ứng thường ra mắt chậm không xảy ra hoàn toàn và ra mắt theo nhiều khunh hướng khác nhau, tạo thành hỗn hợp các sản phẩm.

2. Phân các loại và gọi tên các hợp chất hữu cơ

2.1. Phân loại những hợp hóa học hữu cơ

Hợp chất hữu cơ hay được chia thành 2 loại:

- Hiđrocacbon: vào phân tử chỉ đựng hai yếu tắc là C cùng H. Hiđrocacbon lại được phân thành các nhóm nhỏ.

Hiđrocacbon no: chỉ có những liên kết 1-1 (CH4, C2H6,…)

Hiđrocacbon ko no: có cả những liên kết đơn và liên kết đôi, link ba (C2H4, C2H2,…)

Hiđrocacbon thơm: bao gồm vòng benzen vào phân tử (C6H6, C7H8,…).

- Dẫn xuất của hidrocacbon: vào phân tử ngoài những nguyên tố C với H thì còn chứa những nguyên tố khác ví như O, N, Cl, S, P,…

Dẫn xuất halogen: CH3Cl, C6H5Br,…

Ancol: CH3OH, C2H5OH,…

Axit: CH3COOH,...

Anđehit: HCHO, CH3CHO,…

Phenol: C6H5OH,…

Xeton: CH3COCH3,…

Este: CH3COOC2H5,…

Ete: CH3CH2OCH2CH3,…

Phân loại theo mô hình mạch Cacbon:

- Mạch hở: những nguyên tố hóa học cấu trúc nên mạch nghỉ ngơi dạng trực tiếp hoặc không đóng góp thành vòng khép kín.

Mạch thẳng: cấu tạo mạch nghỉ ngơi dạng thẳng.

Mạch nhánh: kết cấu mạch tất cả phân nhánh.

- Mạch vòng: những nguyên tố hóa học kết cấu nên mạch đóng góp vòng lại thành dạng vòng khép kín.

Đồng vòng: các nguyên tử Cacbon đóng góp vòng lại sinh sản thành vòng khép kín.

Dị vòng: Vòng khép kín đáo được tạo thành thành từ các nguyên tử C và bao gồm sự tham gia của các nguyên tử của yếu tắc hóa học khác như O, N,…

2.2. Gọi tên các hợp hóa học hữu cơ (Danh pháp hữu cơ)

2.2.1. Tên gọi hệ thống theo danh pháp IUPAC

Tên gốc - chức: thương hiệu phần nơi bắt đầu + tên phần định chức

Tên ráng thế: thương hiệu phần cầm cố + thương hiệu mạch C chính + thương hiệu phần định chức

Để gọi tên một cách đúng mực các hợp hóa học hữu cơ, các em nên học thuộc biện pháp gọi tên những số đếm với tên mạch C chính.

Số đếm

Tên

Mạch Cacbon chính

Tên

1

mono

C

Met

2

di

C - C

Et

3

tri

C - C - C

Prop

4

tetra

C - C - C - C

But

5

penta

C - C - C - C - C

Pent

6

hexa

C - C - C - C - C - C

Hex

7

hepta

C - C -C - C - C - C - C

Hep

8

octa

C - C - C - C - C - C - C - C

Oct

9

nona

C - C - C - C - C - C - C - C - C

Non

10

deca

C - C - C -C - C - C - C - C - C - C

Dec

Tên những gốc Hidrocacbon phải biết:

Tên gốc = tên mạch cacbon + “yl”

Ví dụ: CH3 – : metyl, C2H5 -: etyl

Các gốc riêng:

Ví dụ:

CH2 = CH - : vinyl

CH2 = CH - CH2 – : anlyl

2.2.2. Tên thường gọi thông thường

Tên thông thường của những hợp hóa học hữu cơ thường xuyên được đặt theo bắt đầu tìm ra chúng, một số hoàn toàn có thể có phần đuôi để chứng thật hợp chất thuộc một số loại nào.Ví dụ :

HCOOH: axit fomic (formica ⇔ Kiến).

CH3COOH: axit axetic (acetus ⇔ Giấm).

C10H20O: mentol (mentha piperita ⇔ bội nghĩa hà).

3. Bí quyết phân tử hợp hóa học hữu cơ

3.1. Công thức tổng thể (CTTQ)

Cho biết tin tức về những nguyên tố gồm trong phân tử hợp chất hữu cơ.

Ví dụ: ứng với công thức tổng thể Cx
Hy
Oz
Nt, ta biết hợp chất hữu cơ này được kết cấu từ những nguyên tố C, H, O cùng N.

3.2. Công thức đơn giản nhất (CTĐGN)

3.2.1. Định nghĩa

Công thức dễ dàng nhất là phương pháp thể hiện nay tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử.

3.2.2. Cách cấu hình thiết lập công thức đơn giản dễ dàng nhất

Thiết lập công thức đơn giản dễ dàng nhất của HCHC Cx
Hy
Oz
Nt nghĩa là tùy chỉnh tỉ lệ:

x : y : z : t = (m
C/12) : (m
H/1) : (m
O/16) : (m
N/14)

x : y : z : t = (%m
C/12) : (%m
H/1) : (%m
O/16) : (%m
N/14)

3.2.3. Phương pháp thực nghiệm (CTTN)

Công thức thực nghiệm = (CTĐGN)n (trong đó n: số nguyên dương và CTĐGN: Công thức dễ dàng nhất). Khẳng định n để tìm CTTN

3.3. Bí quyết phân tử

3.3.1. Định nghĩa

Công thức phân tử là cách làm thể hiện số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong cấu trúc phân tử của nó.

3.3.2. Cách tùy chỉnh công thức phân tử

Có ba cách để thiết lập phương pháp phân tử

Cách 1: phụ thuộc thành phần % trọng lượng các nguyên tố

Cho bí quyết phân tử Cx
Hy
Oz, ta bao gồm tỉ lệ:

M/100 = 12.x/(%m
C) = 1.y/(%m
H) = 16.z/(%m
O)

Từ đó ta gồm :

x = M.%m
C/(12.100);

y = M.%m
H/(1.100);

z = M.%m
O/(16.100);

Cách 2: phụ thuộc CTĐGN (công thức dễ dàng và đơn giản nhất).

Bước 1: Đặt phương pháp phân tử (CTPT) của hợp hóa học hữu cơ là: (CTĐGN)n (với n ∈ N)Bước 2: Tính độ bất bão hòa (k) của phân tử (chỉ vận dụng cho hợp chất hữu cơ tất cả chứa links cộng hóa trị, không áp dụng cho hợp chất có link ion).Bước 3: phụ thuộc biểu thức k để chọn giá trị n, từ kia tìm ra CTPT (công thức phân tử) của hợp hóa học hữu cơ.

Giả sử một hợp chất hữu cơ bao gồm CTPT (công thức phân tử) là Cx
Hy
Oz
Nt thì tổng số liên kết $pi$ cùng vòng của phân tử được điện thoại tư vấn là độ bất bão hòa của phân tử đó.

Công thức tính độ bất bão hòa (k).

k = (2x+2+t-y)/2 (k: tổng số liên kết $pi$ và vòng)

y = 2x+2+t-2k

Cách 3: Tính thẳng theo cân nặng của sản phẩm cháy

Phương trình bội nghịch ứng cháy: Cx
Hy
Oz
Nt + (x+y/4–z/2) O2 → x
CO2 + (y/2)H2O + (t/2)N2

Áp dụng định lý lẽ bảo toàn nguyên tố: n
C= n
CO2; n
H= 2.n
H2O; n
N= 2.n
N2

Áp dụng định lý lẽ bảo toàn khối lượng: m
HCHC = m
C + m
H + m
O + m
N + … = mtổng trọng lượng các nguyên tố

Sản phẩm cháy của hợp hóa học hữu cơ như CO2, H2O,... được hấp thu vào các bình:

Sản phẩm là những chất hút nước là H2SO4 đặc, P2O5, các muối khan → khối lượng bình tăng thiết yếu là cân nặng nước;

Các bình hấp thụ CO2 thường xuyên là hỗn hợp bazơ → khối lượng bình tăng chính là trọng lượng CO2.

Thường chạm chán trường hợp vấn đề sẽ mang đến hỗn hợp sản phẩm cháy (CO2 cùng H2O) vào bình đựng nước vôi trong hoặc vào hỗn hợp Ba(OH)2 thì:

Khối lượng bình tăng: m↑ = m
CO2 + m
H2O

Khối lượng hỗn hợp tăng: mdd↑ = (m
CO2 + m
H2O) – mkết tủa

Khối lượng hỗn hợp giảm: mdd↓= mkết tủa – (m
CO2 + m
H2O)

4. So sánh nguyên tố vào hợp chất hữu cơ4.1. So với định tínhMục đích: xác định những thành phần nào xuất hiện trong nhân tố hợp hóa học hữu cơ.Nguyên tắc: Chuyển những nguyên tố xuất hiện trong hợp chất hữu cơ thành những chất vô cơ đơn giản dễ dàng sau đó nhận ra chúng bằng những phản ứng sệt trưng.

4.2. So sánh định lượngMục đích: xác minh thành phần % về cân nặng của các nguyên tố có mặt trong phân tử hợp chất hữu cơ.Nguyên tắc: Cân chính xác cân nặng của hợp hóa học hữu cơ. Tiếp nối chuyển nguyên tố C thành CO2, H thành H2O, N thành N2 rồi khẳng định chính xác trọng lượng hoặc thể tích của những chất sản xuất thành. Từ đó tính được % khối lượng các nguyên tố.

Xác định trọng lượng mol phân tử:

+ phụ thuộc tỉ khối của hóa học hữu cơ so với không gian hoặc đối với H2: MA = 29.d
A/KK hoặc MA = 2.d
A/H2

+ các chất khó bay hơi hoặc không phai hơi được xác minh bằng phương thức nghiệm rét hoặc nghiệm sôi.

5. Hiện tượng lạ đồng đẳng và đồng phân

5.1. Đồng đẳng

Những hợp hóa học hữu cơ bao gồm thành phần phân tử hơn nhát nhau một hay những nhóm CH2 nhưng lại có tính chất hoá học tựa như nhau được call là hầu hết chất đồng đẳng cùng với nhau, bọn chúng hợp thành dãy đồng đẳng.

Giải thích: tuy nhiên các hóa học trong cùng dãy đồng đẳng bao gồm công thức phân tử (CTPT) khác biệt về con số nhóm CH2 nhưng vì chúng có cấu tạo hoá học tựa như nhau buộc phải có đặc điểm hoá học cũng giống như nhau.

Ví dụ: các hiđrocacbon trong dãy: CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12,…Cn
H2n+2, hóa học phía sau hơn chất liền trước 1 đội CH2 và đều có tính chất hoá học tựa như nhau.

5.2. Đồng phân

Những hợp hóa học có kết cấu khác nhau nhưng có chung cách làm phân tử điện thoại tư vấn là số đông chất đồng phân.

Giải thích: mọi chất đồng phân là các chất bao gồm cùng cách làm phân tử tuy vậy có kết cấu hoá học lại khác nhau, chẳng hạn etanol có cấu trúc H3C-CH2-OH, còn đimetyl ete có cấu tạo H3C-O-CH3, bởi vậy mặc dù công thức phân tử giống như nhau nhưng chúng là phần nhiều chất không giống nhau, có tính chất khác nhau.

→ Etanol (C2H5OH) cùng đimetyl ete (CH3OCH3) là 2 chất hoàn toàn khác nhau (tính hóa học khác nhau) nhưng lại có chung bí quyết phân tử là C2H6O.

6. Link hóa học tập và các phản ứng hóa hữu cơ

6.1. Link hóa học

6.1.1. Links σ

Liên kết tạo vì 1 cặp electron dùng tầm thường được gọi là links đơn. Link đơn này thuộc loại links σ. Liên kết đơn giữa 2 nguyên tử được màn trình diễn bằng 2 lốt chấm hoặc 1 gạch nối.

6.1.2. Link $pi$

Liên kết tạo vì 2 cặp electron dùng chung được gọi là links đôi. Liên kết đôi này bao gồm một liên kết σ và 1 links $pi$, màn trình diễn bằng 4 vệt chấm hoặc 2 gạch ốp nối giữa 2 nguyên tử.

Liên kết tạo bởi 3 cặp electron dùng phổ biến được call là link ba. Links ba này gồm 1 liên kết σ với 2 links $pi$, biểu diễn bằng 6 lốt chấm hoặc 3 gạch men nối thân 2 nguyên tử.

Liên kết song và liên kết ba điện thoại tư vấn là link bội.

6.2. Phản nghịch ứng hóa hữu cơ

6.2.1. Liên kết σ

Đây là liên kết bền nhất trong những loại liên kết cấu trúc nên hợp hóa học hữu cơ .

Là link tạo thành gốc rễ chính đến mạch cacbon.

Nếu không có liên kết σ giữa hai nguyên tử thì cần thiết hình thành liên kết $pi$ giữa hai nguyên tử đó.

a. Làm phản ứng rứa bẻ gãy link C-H:

Bậc của Cacbon: những Cacbon trong mạch C gồm bậc tương xứng với số Cacbon cơ mà nó liên kết trực tiếp xung quanh.

Quy tắc làm phản ứng thế:

Khi link C-H bị bẻ gãy thì theo trang bị tự ưu tiên C-H của C bậc cao đã dễ bị gãy hơn.

Phản ứng rứa của C-H xảy ra ở ngẫu nhiên liên kết C-H nào trong phân tử hợp hóa học hữu cơ không chứa links $pi$ của C cùng với C.

Tạo ra nhiều sản phẩm thế:

Sản phẩm chính: thành phầm thế vào địa chỉ C bậc cao nhất.

Sản phẩm phụ: là thành phầm thế vào những vị trí C còn lại.

Phương trình chất hóa học tổng quát:

Cn
H2n+2 + Cl2 -askt→ Cn
H2n+1Cl + HCl

Cn
H2n+1Cl : là những chất (đồng phân) bao gồm sản phẩm bao gồm lẫn thành phầm phụ.

b. Phản bội ứng cracking bẻ gãy links C-C:

Đây là phản nghịch ứng bẻ gãy mạch Cacbon khó xẩy ra nên cần ánh sáng (to), xúc tác (xt), áp suất (p) tuyệt nhất định.

Phản ứng chỉ xẩy ra ở hợp hóa học Ankan (hidrocacbon mạch hở ko chứa link $pi$)

Phản ứng bẻ gãy chế tạo ra ra thành phầm là 1 ankan với 1 anken:

Phương trình hóa học tổng quát:

Cn
H2n+2 –cracking→ Ca
H2a+2 + Cb
H2b

n = a + b.

1 mol ankan cracking tạo thành 2 mol sản phẩm (1 mol ankan + 1 mol anken).

6.2.2 links $pi$

a. Bội nghịch ứng cộng vào links $pi$:

Trong links C = C có một liên kết $pi$ vào C ≡ C có 2 link $pi$ đều thuận lợi bị bẻ gãy để chế tác thành những liên kết σ chắc chắn hơn.

Ví dụ :

CH2 = CH2 + Br2 → CH2Br – CH2Br

Nhận xét :

Liên kết $pi$ giữa 2 Cacbon bị bẻ gãy để sinh sản thành 2 liên kết σ C-Br bền bỉ hơn.

Một $pi$ phản nghịch ứng với cùng 1 Br2.

Khi cộng vào thành phần bất đối xứng như HX ( H2O, HCl,…) yếu tắc X được ưu tiên tích hợp vị trí C bậc cao.

Sản phẩm chính: khi X tích hợp vị trí C bậc cao.

Sản phẩm phụ: lúc X thêm vào những vị trí C còn lại.

Ví dụ :

CH2 = CH - CH3 + HCl → CH3 - CHCl - CH3 (sản phẩm chính)

CH2 = CH - CH3 + HCl → CH2Cl - CH2 - CH3 (sản phẩm phụ)

b. Phản bội ứng trùng hòa hợp – link $pi$:

Là phản ứng bẻ gãy liên kết $pi$để tạo thành liên kết σ kết nối các phân tử monome chế tác thành phân tử lớn hơn (đime, trime,… polime)

Ví dụ :

dime: 2 CH ≡ CH (axetilen) → CH ≡ C - CH = CH2 (nhiệt độ, xúc tác, áp suất) (vinyl axetilen)

n CH2 = CHCl (vinyl clorua) → ( CH2-CHCl ) n (poli vinyl clorua hay nói một cách khác là P.V.C)

c. Phản nghịch ứng thế của H linh động:

Xét hợp chất R - C ≡ CH : H trong trường đúng theo này là H biến hóa năng động có tài năng tạo phản nghịch ứng chũm với:

Kim loại to gan giải phóng H2.

Ag
NO3/NH3 tạo thành kết tủa muối bột Ag.

Ví dụ :

R - C ≡ CH + na → R - C ≡ CNa + H2

R - C ≡ CH + Ag2O → R - C ≡ CAg (kết tủa) + H2O (Ag2O là nhân tố tượng trưng đến dd Ag
NO3/NH3)

7. Kim chỉ nan hóa hữu cơ: Hiđrocacbon

7.1. Ankan

Dãy đồng đẳng ankan (parafin): Công thức tổng quát (CTTQ): Cn
H2n + 2 (n ≥ 1).

Xem thêm: Nhà Hàng Của Đầu Bếp Giỏi Nhất Thế Giới Hiện Nay, Top 10 Đầu Bếp Xuất Sắc Nhất Thế Giới Hiện Nay

Ví dụ: CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12,....

Đồng phân:

Chỉ có đồng phân mạch C (dạng mạch thẳng, mạch nhánh).

Cách viết đồng phân:

Viết mạch C thẳng. Ta được đồng phân thứ nhất mạch thẳng.

Giảm 1 C làm nhánh, xét tính đối xứng của mạch nhằm gắn C vào nhánh, cho đến khi số C làm cho nhánh bởi với số C của mạch thiết yếu thì ngừng lại.

Bổ sung thêm các nguyên tử H để thu được đồng phân hoàn chỉnh.

Công thức tính cấp tốc của ankan: 3

Danh pháp:

Chọn mạch chính: là mạch lâu năm nhất, những nhánh nhất.

Đánh số: C tiên phong hàng đầu được quy mong là C sát mạch nhánh nhất.

Tên: Số chỉ địa điểm nhánh – thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch chính + an.

Bậc C: số nguyên tử C mà link với C đang xét: C bậc 1 liên kết với một C xung quanh; C bậc 2 liên kết với 2 C xung quanh; C bậc 3 link với 3 C xung quanh.

Tính chất vật lý

Nhẹ hơn nước và gần như không chảy trong nước, rã nhiều trong số dung môi hữu cơ.

Trong đk thường, C1 → C4 ngơi nghỉ dạng khí, những ankan tiếp sau (C5 → C17) sinh sống dạng lỏng, C18 trở đi sinh hoạt dạng rắn.

Đặc điểm: Chỉ gồm những liên kết đơn.

Tính hóa học hóa học

Phản ứng thế là một trong những phản ứng đặc thù của ankan. Nguyên tử H (ưu tiên H sinh sống C bậc cao) vào ankan bị sửa chữa thay thế bởi yếu tố halogen trong điều kiện có ánh nắng hoặc đun nóng.

Phản ứng tách: Dưới nhiệt độ và xúc tác say đắm hợp, ankan gồm phân tử khối nhỏ bị bóc tách thành những anken tương ứng.

Ứng dụng của Ankan

7.2. Anken

Dãy đồng đẳng anken (olefin): Công thức bao quát là Cn
H2n (n ≥ 2).

Đồng phân: Anken gồm 2 loại đồng phân là đồng phân kết cấu (mạch C cùng vị trí nối đôi) với đồng phân hình học.

Đồng phân cấu tạo:

Cách viết đồng phân: Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng để tại vị vị trí links đôi phù hợp. Ta thu được các đồng phân mạch thẳng.

Tách 1 C ra làm nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C nhánh với vị trí nối đôi, chất vấn hoá trị của C. Liên tiếp viết những vị trí nhánh không giống nhau đến lúc số C có tác dụng nhánh bởi với số C của mạch bao gồm thì giới hạn lại.

Bổ sung thêm các nguyên tử H để thu được đồng phân trả chỉnh.

Khi 2 nhóm vắt của nguyên tử C với nối đôi khác biệt thì vẫn làm xuất hiện đồng phân hình học. Nếu những nhóm vắt (-CH3, -C2H5, -Cl,...) gồm phân tử khối lớn hơn nằm cùng về một hướng với nối đôi vẫn thu được đồng phân dạng cis. Nếu các nhóm thế tất cả phân tử khối to hơn nằm khác phía đang thu được đồng phân dạng trans.

Danh pháp:

Chọn mạch chính: là mạch C nhiều năm nhất, gồm chứa nối đôi và các nhánh nhất.

Đánh số: C hàng đầu tính từ C gần địa chỉ nối song nhất.

Tên: Số chỉ vị trí nhánh – thương hiệu nhánh + tên mạch thiết yếu – số chỉ địa điểm nối song – en.

Đặc điểm cấu tạo: mạch hidocacbon phải có một liên kết đôi, trong những số ấy có một links π cùng một liên kết σ.

Tính hóa học vật lí:

Nhẹ hơn nước, không tan trong nước.

Trong đk thường, C2 → C4 tồn tại sinh sống dạng khí, C5 trở đi tồn tại nghỉ ngơi dạng lỏng hoặc rắn.

Khi phân tử khối (M) tăng, nhiệt độ nóng chảy, ánh sáng sôi và trọng lượng riêng cũng sẽ tăng theo.

Tính chất hoá học của anken:

Phản ứng đặc trưng là bội phản ứng cộng (vì có links π dễ bị phá huỷ, hèn bền):

Anken nếu cộng H2 sẽ hiện ra ankan tương ứng; nếu cộng với halogen giỏi hợp chất halogen sẽ xuất hiện dẫn xuất của halogen; nếu cộng với nước sẽ có mặt ancol tương ứng.

Quy tắc Maccopnhicop: lúc Anken cùng với các hợp chất không đối xứng HX (HCl, HBr, H2O), H ưu tiên đã tích hợp vị trí C bậc thấp, còn X ưu tiên gắn vào vị trí C bậc cao.

- bội nghịch ứng trùng hợp

- làm phản ứng oxy hóa

- phản bội ứng làm mất đi màu hỗn hợp KMn
O4 cùng mất màu dung dịch brom là 2 phản ứng quánh trưng dùng làm nhận biết anken.Ứng dụng của anken:

7.3. Ankin

Ankin là các hiđrocacbon mạch hở mà lại trong phân tử tất cả chứa một nối ba.

Công thức tổng quát: Cn
H2n - 2 ( n ≥ 2).

Đồng phân: Ankin có đồng phân mạch C cùng đồng phân địa chỉ nối ba, ankin không có đồng phân hình học. Phương pháp viết đồng phân:

Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng của mạch C để đặt vị trí link ba. Ta nhận được đồng phân mạch thẳng.

Tách 1 C có tác dụng nhánh, xét tính đối xứng để gắn C nhánh cùng vị trí nối ba, bình chọn hoá trị của C. Thường xuyên viết những vị trí nhánh không giống nhau đến lúc số C ở làm nhánh bằng với số C của mạch chính thì giới hạn lại.

Bổ sung thêm những nguyên tử H nhằm thu được đồng phân hoàn chỉnh.

Danh pháp:

Gọi tên

Chọn mạch chính: là mạch C lâu năm nhất, tất cả chứa nối cha và nhiều nhánh nhất.

Đánh số:C hàng đầu tính từ bỏ C gần địa chỉ nối bố nhất.

Tên: Số chỉ địa chỉ nhánh – thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch chính – số chỉ vị trí nối ba – in.

Tên call thường:

Ví dụ:

CH ☰ CH: axetilen

CH ☰ C - CH3: metylaxetilen

CH ☰ C - CH2 - CH3: etylaxetilen

CH3 - C ☰ C - CH3: dimetylaxetilen

Tính hóa học hóa học:

Phản ứng cộng

Phản ứng nhị hợp, tam thích hợp của axetilen

Phản ứng thế: nhận thấy ank - 1 - in

Phản ứng oxy hóa

Ứng dụng của Ankin:

7.4. Ankađien

Ankađien là những hidrocacbon mạch hở nhưng trong phân tử tất cả chứa 2 nối đôi.

Công thức tổng quát: Cn
H2n - 2 (n ≥ 3)

Phân loại:

Ankađien có 2 nối đôi tiếp tục nhau

Ankađien gồm 2 nối đôi giải pháp một nối solo (hay nói một cách khác là ankađien liên hợp, ankadien một số loại này được vận dụng nhiều nhất)

Ankađien bao gồm 2 nối đôi cách nhau nhiều nối đơn,....

Tính hóa học hoá học: Ankađien có các đặc thù hoá học tương tự như anken.

Ứng dụng của ankadien: điều chế các polime gồm tính lũ hồi cao sử dụng trong thêm vào cao su.

7.5. Hàng đồng đẳng benzen

Đồng đẳng benzen là hồ hết hiđrocacbon thơm nhưng mà trong phân tử đựng một vòng benzen.

Công thức tổng quát: Cn
H2n-6 (n ≥ 6).

Công thức tính đồng phân: (n - 6)2 (7 ≤ n ≤ 9)

Viết đồng phân: Đồng đẳng benzen có đồng phân về vị trí nhóm ankyl trên vòng và cấu trúc mạch C của nhánh.

Vòng benzen được quy ước luôn là mạch chính.

6 vị trí C trên vòng benzen chính là 6 vị trí để gắn nhánh.

Nếu số C của nhánh từ bỏ 3 trở lên sẽ có đồng phân cấu tạo mạch C của nhánh.

Tên gọi: Tên nhóm ankyl + benzen.

Đánh số làm thế nào để cho chỉ số nhánh là nhỏ dại nhất.

Nếu 2 đội thế tại phần 1 với 2 cùng với nhau, ta điện thoại tư vấn là ortho- (o-).

Nếu 2 nhóm thế tại phần 1 cùng 3 với nhau, ta call là meta- (m-).

Nếu 2 team thế ở phần 1 với 4 với nhau, ta call là para- (p-)

Đặc điểm cấu tạo: Vòng benzen bền bỉ theo thời gian vững vì gồm 3 links đơn đan xen giữa 3 liên kết đôi.

Tính hóa học hoá học:

Phản ứng thế:

Khi gồm xúc tác Fe, ánh sáng sẽ xẩy ra phản ứng thay vào nhân thơm.

Khi tất cả ánh sáng, ánh sáng sẽ xẩy ra phản ứng vắt vào địa chỉ nhánh.

Quy tắc cầm cố vào nhân benzen:

Khi vòng benzen đã bao gồm sẵn nhóm cụ ankyl thì các nhóm thế tiếp sau ưu tiên cụ vào địa điểm ortho và para (2, 4, 6).

Khi vòng benzen đã gồm sẵn nhóm cố COOH, nơi bắt đầu R chứa links đôi, NO2, nhóm thế tiếp sau được ưu tiên chũm vào các vị trí meta (3, 5).

Phản ứng oxy hóa

Oxy hóa không hoàn toàn: benzen và toluen không làm mất đi màu KMn
O4 trong đk thường dẫu vậy khi đun nóng cách thủy, toluen tạo nên kết tủa Mn
O2 và làm mất đi màu Kmn
O4.

​​​​​​​Oxy hóa hoàn toàn

Ứng dụng của benzen:​​​​​​​

*

hạng mục tài liệu tiếp thu kiến thức Học logic 13 Đề thi thử đh 1498 Lớp 12 1357 Lớp 11 822 Lớp 10 828 Thi vào lớp 10 376 Lớp 9 649 Lớp 8 583 Lớp 7 639 Lớp 6 898 Thi vào lớp 6 125 Lớp 5 379 Lớp 4 338 Lớp 3 295 Lớp 2 2
Tải app để nhận các khóa học hỗ trợ miễn tổn phí
*
*
*

Học Mãi chia sẻ bộ tài liệu tổng hợp kiến thức và kỹ năng hóa cơ học 11 miễn phí giành cho các em học sinh. Bộ tài liệu bao gồm hệ thống công thức, các chuỗi phản ứng hóa cơ học và những phương trình thường chạm chán trong các dạng bài tập, đề thi.

Lý thuyếthữu cơ 11

Lý thuyết chương IV: Đại cưng cửng hóa hữu cơ

- Lập công thức phân tử

- Danh pháp

- Đồng phân

Lý thuyết chương V: Hidrocacbon no

- Ankan (Parafin)

- Monoxicloankan

Tóm tắt kiến thức Ankan - Xicloankan xem: tại đây

Lý thuyết chương VI: Hidrocacbon ko no

- Aken (Olefin)

- Akadien

Luyện tập bài xích tập Akadien xem: tại đây

- Ankin

Bài tập luyện tập Ankin xem: tại đây

Bài tập tổng hòa hợp chương Hidrocacbon không no xem: tại đây

Lý thuyết chương VII: Hidrocacbon thơm

- Benzen cùng Ankylbenzen

Bài tập luyện tập Benzenxem: tại đây

- Stiren

- Naphtalen

Lý thuyết chương VIII: Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol

- Dẫn xuất Halogen

- Phenol

Bài tập luyện tập Phenol xem: tại đây

- Ancol

Bài tập luyện tập Ancol xem: tại đây

Lý thuyết chương IX: Andehit - Xeton - Axit Cacbonxylic

- Andehit

Bài tập luyện tập Andehitxem: tại đây

- Xeton

- Axit cacbonxylic

Trên phía trên là toàn thể các kỹ năng và kiến thức cơ bản, những phản ứng với phương trình hóa học đặc thù cơ bản cần nhớ và hóa cơ học 11.

Ngoài ra, những em học sinh hoàn toàn có thể đăng ký khóa học: Học giỏi hóa 11 để được các thầy cô lí giải và ôn tập toàn cục kiến thức một phương pháp khoa học, gọn gàng nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *