Cách Xử Lý Xơ Dừa Đã Qua Xử Lý Xả Chát, Rửa Mặn, Nâng Ph, Mụn Dừa Trồng Cây Đã Xử Lý


Bạn đang xem: Xơ dừa đã qua xử lý

100,000₫","sku":"XODUA","variation_description":"","variation_id":1999,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_bao":"20 dm3","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":48000,"display_regular_price":48000,"image":"title":"xo-dua-xu-ly","caption":"Xu01a1 du1eeba u0111u00e3 qua xu1eed lu00fd","url":"https://dongthanhcong.vn/wp-content/uploads/2022/04/xo-dua-xu-ly.jpg","alt":"Xu01a1 du1eeba u0111u00e3 qua xu1eed lu00fd","src":"https://dongthanhcong.vn/wp-content/uploads/2022/04/xo-dua-xu-ly-800x800.jpg","srcset":"https://dongthanhcong.vn/wp-content/uploads/2022/04/xo-dua-xu-ly-800x800.jpg 800w, https://dongthanhcong.vn/wp-content/uploads/2022/04/xo-dua-xu-ly-100x100.jpg 100w, https://dongthanhcong.vn/wp-content/uploads/2022/04/xo-dua-xu-ly-400x400.jpg 400w, https://dongthanhcong.vn/wp-content/uploads/2022/04/xo-dua-xu-ly-280x280.jpg 280w, https://dongthanhcong.vn/wp-content/uploads/2022/04/xo-dua-xu-ly-768x768.jpg 768w, https://dongthanhcong.vn/wp-content/uploads/2022/04/xo-dua-xu-ly.jpg 900w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","full_src":"https://dongthanhcong.vn/wp-content/uploads/2022/04/xo-dua-xu-ly.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://dongthanhcong.vn/wp-content/uploads/2022/04/xo-dua-xu-ly-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://dongthanhcong.vn/wp-content/uploads/2022/04/xo-dua-xu-ly-600x450.jpg","thumb_src_w":600,"thumb_src_h":450,"src_w":800,"src_h":800,"image_id":1177,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"48,000₫","sku":"XODUA","variation_description":"","variation_id":2000,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_bao":"5dm3","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":15000,"display_regular_price":15000,"image":"title":"xo-dua-xu-ly","caption":"Xu01a1 du1eeba u0111u00e3 qua xu1eed lu00fd","url":"https://dongthanhcong.vn/wp-content/uploads/2022/04/xo-dua-xu-ly.jpg","alt":"Xu01a1 du1eeba u0111u00e3 qua xu1eed lu00fd","src":"https://dongthanhcong.vn/wp-content/uploads/2022/04/xo-dua-xu-ly-800x800.jpg","srcset":"https://dongthanhcong.vn/wp-content/uploads/2022/04/xo-dua-xu-ly-800x800.jpg 800w, https://dongthanhcong.vn/wp-content/uploads/2022/04/xo-dua-xu-ly-100x100.jpg 100w, https://dongthanhcong.vn/wp-content/uploads/2022/04/xo-dua-xu-ly-400x400.jpg 400w, https://dongthanhcong.vn/wp-content/uploads/2022/04/xo-dua-xu-ly-280x280.jpg 280w, https://dongthanhcong.vn/wp-content/uploads/2022/04/xo-dua-xu-ly-768x768.jpg 768w, https://dongthanhcong.vn/wp-content/uploads/2022/04/xo-dua-xu-ly.jpg 900w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","full_src":"https://dongthanhcong.vn/wp-content/uploads/2022/04/xo-dua-xu-ly.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://dongthanhcong.vn/wp-content/uploads/2022/04/xo-dua-xu-ly-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://dongthanhcong.vn/wp-content/uploads/2022/04/xo-dua-xu-ly-600x450.jpg","thumb_src_w":600,"thumb_src_h":450,"src_w":800,"src_h":800,"image_id":1177,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"15,000₫","sku":"XODUA","variation_description":"","variation_id":2001,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">Bao
Chọn một tùy chọn5dm320 dm350 dm3Xóa

Dụng nỗ lực làm vườn
Đất trồng, giá thể
Phân bón, thuốc sâu, nấm
Hạt giống
Chậu trồng cây

Xem thêm: Tháng 10 rồi mình hẹn hò đi anh, tháng 10 rồi mình hẹn hò nhau đi

Vật tư trang trí ban công
*

*
Hiện chưa xuất hiện sản phẩm
TỔNG TIỀN:0₫
Xem giỏ hàngThanh toán


*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *