NGOẠI TỆ

CHỦ ĐỀ MỚI NHẤT

XEM NHIỀU NHẤT

Sự khác biệt giữa giao dịch tương lai và giao dịch tiền tệ trên thị trường ngoại tệ

Thông báo một số nội dung liên quan đến vấn đề tốt nghiệp đợt tháng 6/2023 – Về việc đăng ký thực hiện các Đồ án Capstone 1&2 (Đợt 08/2023)Thông báo về việc đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2022-2023Thông báo nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 6/2023Giao dịch kỳ hạn tiền tệ (Forward)Giao dịch kỳ hạn là giao dịch mua bán ngoại hối trong đó hai bên cam kết sẽ mua bán với nhau một số lượng ngoại tệ nhất định theo một mức tỷ giá được xác định vào ngày hôm nay và việc thanh toán tại mức tỷ g