Thỉnh Tượng Phật A Di Đà Miễn Phí, Bạn Đã Biết Nơi Thỉnh Tượng Phật A Di Đà Đẹp Nhất

yahoo.com, Hoặc liên hệ qua chư liên hữu:- Diệu Âm Minh Tâm, năng lượng điện thoại: (503)5079194- Diệu Âm Minh Thành, điện thoại: (503)9495419Chúng tôi đang gởi đến tận nhà cho quý vị.

Bạn đang xem: Thỉnh tượng phật a di đà miễn phí


*
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Quảng NghiêmAdmin
*
*Similar topics
»Tặng Tượng Phật A Di Đà Miễn Phí»Thầy Tôi dạy dỗ Nhất trung tâm Niệm Phật chiêm ngưỡng Đức tướng mạo Phật A Di Đà - »NGƯỜI nhỏ HIẾU THẢO TẠO TƯỢNG PHẬT A DI ĐÀ, NIỆM PHẬT HỒI HƯỚNG CẦU SIÊU CHO cha MẸ THOÁT KHỎI ĐỊA NGỤC!»Lời Phật dạy: fan Phật tử tu học cố kỉnh nào để có tướng mạo đẹp?»Tượng Đức Phật A Di Đà cao nhất Việt Nam!
Chuyển đến:Chọn Diễn Đàn||--CHÚ Ý|--Nam tế bào A Di Đà Phật||--Lời Ngỏ, Nội Quy, phía Dẫn||--Thông Báo||--Góp ý - xin chào Hỏi - Chúc Mừng||--HOẠT ĐỘNG||--SINH HOẠT||--Ấn Tống||--Phóng Sanh||--Từ Thiện||--Trợ Duyên||--Hình Ảnh||--HỌC PHẬT NIỆM PHẬT||--HỌC PHẬT|||--Phật mê say Ca|||--Phật A Di Đà|||--Kinh A Di Đà|||--Kinh Tụng|||--Nghi Thức|||--Chư Tổ Tịnh Độ|||--Chư Tôn Hòa Thượng Tu Tịnh Độ trên Việt Nam|||--Khai Thị về Tịnh Độ||||--Niệm Phật||--Chuyện Vãng Sanh||--Video - Thuyết Pháp||--Phim Phật Giáo||--Phật Pháp Nhiệm Mầu||--Phật học Tổng Quan||--Thánh Tích rất linh Của Phật Giáo||--Nhạc Phật Giáo||--Những nội dung bài viết Khác
Nói xong, ngài từ bỏ niệm: Nam mô A Di Đà Phật, tức thời một tia sáng sủa từ trong miệng phóng ra. Kế lại tiếp tục từ mười đến một trăm câu, mỗi câu đều có ánh sáng quang minh nhiều năm nối nhau khiến sáng rực cả chùa. Sự thần dị này truyền mang đến Đế kinh, vua Cao Tôn nghe được phụng tứ một tấm biển khơi sắc tặng kèm hiệu chùa là quang Minh Tự.
A Di Ðà Phật chính là Pháp Giới Tạng Thân. Trái đất Cực Lạc đó là Liên Hoa Tạng Hải. Thấy một đức Phật đó là thấy vô lượng Phật. Sanh trong một cõi đó là sanh vào vô lượng cõi. Niệm một đức Phật chính là niệm không còn thảy Phật, đó là được không còn thảy chư Phật hộ niệm do Pháp Thân bất nhị, vì chưng chúng sanh cùng Phật bất nhị, bởi vì năng niệm cùng sở niệm bất nhị!
HT. THÍCH QUẢNG KHÂM: mình đã hồ đồ, mê muội ban đầu thai. Tiếng đây, mình rất cần phải sáng trong cả tìm đường đi lúc chết, tuyến phố ấy chính là Niệm Phật A-Di-Ðà.
Niệm Phật hàng ngày trong thất niệm Phật là chúng ta gieo trồng chủng tử thành Phật. Mỗi tiếng niệm Phật là gieo trồng một chủng tử, mười giờ đồng hồ niệm Phật là gieo trồng mười chủng tử. Nếu hằng ngày quý vị niệm một triệu lần, quý vị sẽ gieo trồng một triệu chủng tử. Cứ niệm, chớ lo trọng điểm tán loạn.
HT. THÍCH TỊNH KHÔNGThanh Tịnh - Bình Đẳng - Giác là tựtánh Tam Bảo. Thanh tịnh trọng điểm là từ tánh Tăng Bảo. đồng đẳng là từ tánh Pháp Bảo. Giác nhưng mà không mê là từ bỏ tánh Phật Bảo. Chúng ta dùng một câu Nam tế bào A Di Đà Phật “khai mở từ bỏ tánh Tam Bảo”.Tự tánh Tam Bảo hiện tiền rồi, đó là minh trung ương kiến tánh của thiền tông. Đại khai viên giải của giáo hạ. Hiểu rằng học Phật là học đồ vật gi ? Niệm Phật lại là niệm vật gì ? Niệm đến lao động thuần thục, niệm cho thanh tịnh, bình đẳng, giác hiện nay tiền rồi thì cùng với cõi tây thiên Tịnh Độ tương ưng. Một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật, cố định được sanh Tịnh Độ.
HT. THÍCH TRÍ TỊNH: CHÁNH NIỆM: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Phật là trì niệm danh hiệu Nam mô A DI ĐÀ PHẬT. Niệm Pháp là tụng Kinh. Niệm Tăng là niệm thương hiệu Bồ Tát QUÁN THẾ ÂM, bồ Tát ĐẠI THẾ CHÍ, nhân tình Tát ĐỊA TẠNG VƯƠNG.
Trong đó đem niệm Phật làm chánh, hàng ngày đều thực hành như thế thì Chánh Niệm từ từ tăng lên, Thiện Căn cũng từ kia thêm lớn, Công Đức và Phước Đức cũng từ đó tăng trưởng.
Phật dạy: Phụng dưỡng bố mẹ là tất cả HIẾU. Lập thân hành đạo là ĐẠI HIẾU. Siêng niệm Phật, cầu phụ huynh được vãng sinh là ĐẠI ĐẠI HIẾU. .
yahoo.com, Hoặc liên hệ qua chư liên hữu:- Diệu Âm Minh Tâm, năng lượng điện thoại: (503)5079194- Diệu Âm Minh Thành, năng lượng điện thoại: (503)9495419Chúng tôi đang gởi đến tận nơi cho quý vị.

Bạn đã xem: Thỉnh tượng phật a di đà miễn phí


*

*

*

Similar topics»Tặng Tượng Phật A Di Đà Miễn Phí»Thầy Tôi dạy Nhất trọng điểm Niệm Phật ngắm nhìn Đức tướng tá Phật A Di Đà - »NGƯỜI bé HIẾU THẢO TẠO TƯỢNG PHẬT A DI ĐÀ, NIỆM PHẬT HỒI HƯỚNG CẦU SIÊU CHO phụ vương MẸ THOÁT KHỎI ĐỊA NGỤC!»Lời Phật dạy: fan Phật tử tu học vắt nào để sở hữu tướng mạo đẹp?»Tượng Đức Phật A Di Đà cao nhất Việt Nam!Chuyển đến:Chọn Diễn Đàn||--CHÚ Ý|--Nam tế bào A Di Đà Phật||--Lời Ngỏ, Nội Quy, hướng Dẫn||--Thông Báo||--Góp ý - chào Hỏi - Chúc Mừng||--HOẠT ĐỘNG||--SINH HOẠT||--Ấn Tống||--Phóng Sanh||--Từ Thiện||--Trợ Duyên||--Hình Ảnh||--HỌC PHẬT NIỆM PHẬT||--HỌC PHẬT|||--Phật thích Ca|||--Phật A Di Đà|||--Kinh A Di Đà|||--Kinh Tụng|||--Nghi Thức|||--Chư Tổ Tịnh Độ|||--Chư Tôn Hòa Thượng Tu Tịnh Độ tại Việt Nam|||--Khai Thị về Tịnh Độ||||--Niệm Phật||--Chuyện Vãng Sanh||--Video - Thuyết Pháp||--Phim Phật Giáo||--Phật Pháp Nhiệm Mầu||--Phật học tập Tổng Quan||--Thánh Tích rất thiêng Của Phật Giáo||--Nhạc Phật Giáo||--Những bài viết KhácNói xong, ngài trường đoản cú niệm: Nam tế bào A Di Đà Phật, liền một tia sáng từ trong mồm phóng ra. Kế lại tiếp tục từ mười cho một trăm câu, từng câu đều sở hữu ánh sáng quang quẻ minh nhiều năm nối nhau khiến sáng rực cả chùa. Sự thần dị này truyền đến Đế kinh, vua Cao Tôn nghe được phụng tứ một tấm biển khơi sắc tặng kèm hiệu miếu là quang đãng Minh Tự.A Di Ðà Phật chính là Pháp Giới Tạng Thân. Thế giới Cực Lạc đó là Liên Hoa Tạng Hải. Thấy một đức Phật đó là thấy vô lượng Phật. Sanh trong một cõi đó là sanh trong vô lượng cõi. Niệm một đức Phật chính là niệm không còn thảy Phật, chính là được hết thảy chư Phật hộ niệm bởi vì Pháp Thân bất nhị, vày chúng sanh và Phật bất nhị, vày năng niệm và sở niệm bất nhị!HT. THÍCH QUẢNG KHÂM: mình đã hồ đồ, mê muội lúc đầu thai. Giờ đây, mình cần phải sáng suốt tìm đường đi lúc chết, tuyến phố ấy chính là Niệm Phật A-Di-Ðà.Niệm Phật hằng ngày trong thất niệm Phật là bọn họ gieo trồng chủng tử thành Phật. Từng tiếng niệm Phật là gieo trồng một chủng tử, mười tiếng niệm Phật là gieo trồng mười chủng tử. Nếu hàng ngày quý vị niệm một triệu lần, quý vị sẽ gieo trồng một triệu chủng tử. Cứ niệm, đừng lo trung khu tán loạn. HT. THÍCH TỊNH KHÔNGThanh Tịnh - Bình Đẳng - Giác là tựtánh Tam Bảo. Thanh tịnh trung tâm là tự tánh Tăng Bảo. Bình đẳng là từ tánh Pháp Bảo. Giác nhưng không mê là trường đoản cú tánh Phật Bảo. Bọn họ dùng một câu Nam tế bào A Di Đà Phật “khai mở từ bỏ tánh Tam Bảo”.Tự tánh Tam Bảo hiện tiền rồi, đó là minh trung khu kiến tánh của thiền tông. Đại khai viên giải của giáo hạ. Hiểu rằng học Phật là học đồ vật gi ? Niệm Phật lại là niệm đồ vật gi ? Niệm đến lao động thuần thục, niệm mang đến thanh tịnh, bình đẳng, giác hiện nay tiền rồi thì cùng với cõi tây thiên Tịnh Độ tương ưng. Một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật, nhất thiết được sanh Tịnh Độ.HT. THÍCH TRÍ TỊNH: CHÁNH NIỆM: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Phật là trì niệm thương hiệu Nam tế bào A DI ĐÀ PHẬT. Niệm Pháp là tụng Kinh. Niệm Tăng là niệm danh hiệu Bồ Tát QUÁN THẾ ÂM, người yêu Tát ĐẠI THẾ CHÍ, bồ Tát ĐỊA TẠNG VƯƠNG. Trong đó mang niệm Phật có tác dụng chánh, từng ngày đều thực hành như thế thì Chánh Niệm từ từ tăng lên, Thiện Căn cũng từ đó thêm lớn, Công Đức và Phước Đức cũng từ kia tăng trưởng. Phật dạy: Phụng dưỡng phụ huynh là bao gồm HIẾU. Lập thân hành đạo là ĐẠI HIẾU. Siêng niệm Phật, cầu phụ huynh được vãng sinh là ĐẠI ĐẠI HIẾU. .

Đức Phật A Di Đà theo thông tin được biết tới là Giới chủ Tây Phương rứa giới. Ngài có hạnh nguyện là cứu vãn độ, dẫn dắt vong hồn của chúng sinh được cực kỳ độ về nhân loại Cực Lạc của Ngài. Hiện nay, nhiều gia đình, Phật tử có xu hướng thỉnh tượng Ngài về thờ cúng tại gia. Vậy cần chú ý gì khi lựa chọn mẫu tượng Phật? cùng tìm coi ngay bài viết tư vấn chọn tượng Phật A Di Đà thờ trên gia tốt nhất dưới trên đây để nắm thêm thông tin nhé.


*

Tượng Phật A Di Đàbằng đồng bao gồm gì nổi bật?

Chuẩn bị trước khi thỉnh tượng Phật A Di Đà về thờ tại gia

Việc thờ phụng tượng Phật ngay tại nhà là vấn đề làm ý nghĩa sâu sắc và quan trọng. Vậy nên, quý Phật tử cần sẵn sàng chuẩn bị mọi việc trước khi thỉnh tượng về phòng thờ.

Đầu tiên và đặc trưng nhất kia làthờ tượng Phật cần thành tâm, gia chủ bắt buộc giữ gìn Ngũ giới, đặc biệt là không gần kề sinh tại tư gia.Cần khám phá mẫu tượng Phật A Di Đà trước. Để chuẩn chỉnh xác gồm thểtham khảo các sư thầy hoặc những người có sự am tường về Phật giáo.Không được sử dụng các mẫu tượng Phật gồm hình tượng khác lạ, các tư ráng không đúng của tượng Phật, diện tượng vô hồn.Lựa chọn phần đông pho tượng được đúc, tạc trả chỉnh, mặt phẳng xử lí tốt, không tồn tại lỗi tốt nứt vỡ.Khu vực ban cúng tượng Phật cần khẳng định và bố trí đồ thờ chuẩn chỉnh trước lúc tượng được thỉnh về.Thờ tượng Phật thì bàn thờ phải trang nghiêm, hằng ngày cần quét dọn,nếu hoa trái thô héo thì nên cần thay new để thờ dường.


*

Khi cúng tượng Phật tại gia buộc phải thành tâm

Tượng Phật A Di Đà bởi đồng: hơn 5000+ Phật tử lựa chọn

Việt phái mạnh là non sông có nền Phật giáo cách tân và phát triển mạnh. Hệ thống chùa, miếu, thiền viện trải dọc khắp các miền tổ quốc. Vào đó, Phật A Di Đà được thờ cúng rất phổ cập trong chùa, miếu hay thờ tại gia.Ngoài ra, số lượng Phật tử thỉnh tượng về thờ tại gia rất nhiều đảo. Tượng Phật bằng đồng đúc chiếm người quen biết và rất phổ biến bởi:

Xét về độ bền: Thành ngữcó câu "nồi đồng cối đá", ý niệm chỉ độ bền của những tượnglàm tự đồng. Cho dù đồng là sắt kẽm kim loại có tính oxy hóa không hề nhỏ nhưng khi được xử lý bề mặt kỹ lưỡng sẽ cho thời gian chịu đựng lâu, sáng đẹp nhất cùng thời hạn hoặc xuống màu sắc trầm cổ sang trọng. Thậm chí là bền mãi mãi đối với các thành phầm dát vàng, cẩn tam khí, cẩn ngũ sắc. Các trụ sở bái tự Phật giáo tất cả thời gian hoạt động lâu dài, tượng Phật tiếp tục tiếp xúc với sương nhang đèn nên unique và tuổi thọ khôn xiết được quan liêu tâm.Xét về mẫu mã:Các bức tượng đồng chế tác thủ công bằng tay mỹ nghệ được nghệ nhân trau chuốt từng chi tiết hoa văn, con đường nét bên trên diện mặt. Tượng đồng có những thiết kế đẹp, kết cấu cân đối, cứng cáp chắn. Đó là dựa vào "độ cảm" thần thái và bàn tay tài tía của người nghệ nhân.Bề mặt được gia công kỹ lưỡng, che bóng 2k vừa có tác dụng chống oxy hóa, vừa tăng tính thẩm mỹ và làm đẹp cho sản phẩm.Xét về phong thủy: không ít người dân tin rằng, kim loại đồng tượng trưng cho sự thịnh vượng, tài lộc, đem như ý đến cùng với gia chủ. Đặc biệt, làm từ chất liệu đồng thay mặt cho hành Kim - một trong Ngũ Hành (Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ) giúp cân bằng âm dương. Nếu như bạn đang có nhu cầu đúctượng Phật, tượng người thương Tátvềthờ tại nhà thì tượng đồng là chọn lọc hoàn hảo.Giá thành hòa hợp lý: Tượng đồng tuy có ngân sách chi tiêu khá cao so với các chất liệu khác, tuy vậy nếu xem về độ bền, tuổi thọ thực hiện thì nút giá hoàn toàn tương xứng.


Tượng đồng có độ bền lâu, mẫu thiết kế đẹp

Một pho tượng Phật A Di Đà rất đẹp cần đáp ứng nhu cầu tiêu chí gì?

Trên thị trường có nhiều cơ sở đúc tượng đồng thuộc các làng nghề khác nhau như: Ý Yên, phái nam Định; trà Đông, Thanh Hóa; Đại Bái, Bắc Ninh; Ngũ Xá, Hà Nội. Mỗi vùng đều phải có những quy chuẩn và nét khác biệt riêng. Mặc dù nhiên, với tượng Phật nói chung, gần như mang nét đẹp chuẩn mực và tiêu chuẩn chỉnh rõ ràng là 32 tướng tốt và 82 vẻ đẹp mắt của Đức Phật.

Tỷ lệ hình khối tượng chuẩn

Một photượng đồngđẹp được giới trình độ quan tâm tới đầu tiên chính là hình khối. Giả dụ nhưtrước đây, bạn ta chỉ ân cần nhiều vào diện khía cạnh thì ngày nay, pho tượng được reviews đẹp phải có thêmtỷ lệ hình khối chuẩn.Hình khối thường được đánh giá qua khuôn mặt so cùng với tổng chiều dài cơ thể. Nhờ vào yếu tố này, tín đồ nghệ nhân đã đo được phần trăm vai, cơ thể, hình dáng ngồi, đứng, nằm cân nặng đối. Tạo ra Phật cần được có sự đo lường và tính toán kỹ về hình khối, dựa bên trên tỷ lệ chuẩn cơ thể người.

Việc này yên cầu phải chuẩn chỉnh ngay lập tức từ công đoạn tạo mẫu, đang có ít đơn vị áp dụng được kinh nghiệm này lên sản phẩm.


Tượng đẹp gồm tỉ lệ hình khối chuẩn

Diện khía cạnh tượng thần thái

Khi sẽ xem được tượng phật có hình khối chuẩn, điều tiếp theo quý khách cần cân nhắc diện mặt bởi đó là yếu tố ra quyết định lên thành công của pho tượng Đức Phật. Các đường tạc, đúc góc cạnh, đống má, cánh mũi, đôi mắt, lông mi đều chuẩn chỉnh, nhan sắc nét.

Xem thêm: Trà thảo mộc cô đặc herbalife tea concentrate, tpbvsk: trà thảo mộc cô đặc

Khi ta chú ý vào diện khía cạnh tượng Phật, cảm thấy sự an nhiên, từ bi tin vui xả, phúc hậu, ánh nhìn sâu như đã quán sát ta.Pho tượng thường mang hơi phía nghệ thuật, biểu hiện nét độc đáo của Phật giáo Đại Thừa, thêm 1 vài nét xin xắn của tín đồ Việt.

Ngược lại, cùng với sản phẩmkém chất lượng 1 phần do fan thợ cókhông có tay nghề hoặc bắt đầu học việc. Các pho tượng gồm diện mặt ít truyền cài được cái "thần" và người thợmuốn mang vào, núm vào đó là việc vô hồn.


Pho tượng đúc thành công xuất sắc có diện mặt đẹp, thần thái

Màu sắc, quy cách hoàn thiện chuẩn

Với những người sử dụng chưa thông thạo sâu về thứ đồng, có thể dựa vào color và mặt phẳng tượng để review sự hoàn thiện của pho tượng.

Với các pho tượng đã làm được dát đá quý 9999, màu sắc vàng phía ngoài tất cả độ lì tốt nhất định, không bóng nhóang mà rõ các đường góc cạnh, đưa ra tiết. Với các pho tượng chạm khảm Tam khí, Ngũ sắc, color tượng gồm màu nâu ốc kết tủa rất đặc trưng. Các cụ thể hoa văn khảmrõràng, màu sắc phân tách, nổi bậttrên thớ đồng. Tượng bằng đồng Catut bao gồm màu kim cương ánh xanh sệt trưng.


Pho tượng đẹp sẽ lưu lại được color tự nhiên nhất của chất liệu

Những để ý khi thỉnh tượng Phật A Di Đà về thờ tại gia phải nắmrõ

Giống như bất kỳ một vị Phật hay bồ Tát khác, lúc thỉnh tượng về thờ trên gia, đều sẽ sở hữu được nhưng để ý và kiêng kị gia chủ cố nắm rõ. Bao gồm như vậy bắt đầu không phạm vào cấm kị hay vô lễ với các vị Phật, tình nhân Tát.

+ khi thỉnh tượng về phòng thờ bốn gia, đầu tiên Phật tử bắt buộc khai quang điểm nhãn mang lại tượng.Đây là nghi lễ buộc phải và quan liêu trọng hàng đầu của Phật giáo.

+ nên đặt ban thờ đểPhậthướng ra phía bên ngoài cửa chính. Tại vị trí này sẽ có công dụng hữu ích với những người dân đã mệnh chung trong gia đình gia chủ. Phật A Di còn mang tên gọi là Tiếp Dẫn Đại Sư, Ngài sẽ hỗ trợ độ, giải trừ âu sầu của người thân, soi ngọn Liên Dăng dẫn đường cho linh hồn người thân về thế giới Cực Lạc.

+ Không để ban bái Phật ở chỗ gần công ty bếp, công ty vệ sinh, phòng để ngủ hay đa số nơi dễ dẫn đến uế lúc lây như góc cầu thang và hướng trở lại nhà tắm.


Không để ban thờ Phật gần các nôi nghỉ ngơi như bếp, bên tắm, cầu thang

+ Gia công ty không nênthờ bình thường với những vị Thần đạo khác ví như Thổ công, Thần Tài, quan lại Công…cùng với tượng Phật, bởi vì Thần thánh vẫn nằm trong lục đạo luân hồi.

+ nếu thờ gia chủ thờ tượng Phật A Di Đà theo những bộ tây phương Tam Thánh hoặc Tam cầm cố Phật cần lưu ý vị trí của mỗi pho tượng, kiêng nhầm lẫn.

+ Lễ vật kéo lên ban thờ Phật đề nghị là thiết bị chay hoặc đơn giản dễ dàng chỉ là hoa tươi, nhang đèn.Đặc biệt, trang bị trái cây để cúng không được dùng trong bài toán khác, hay nhằm cúng cùng với ban gia tiên.

+ giả dụ trong đơn vị cóban thờ gia tiên thì nên đặt ban gia tiên sống tường nhà phía trái hoặc bắt buộc của ban bái Phật. Vì chưng lễ vào 10 phương 3 cõi chúng sinh, Phật là thầy. Ngay cả những bạn đã từ trần cũng cần có sự giác ngộ từ Phật, chính vì vậy lúc được để ban gia tiên ở bên cạnh ban cúng Phật.

+ Không sử dụng chungbát hươngvới gia tiên, không để tượng Phậtthấp hơn ban cúng gia tiên.

Tổng hợp:BST 10+ tượng Phật A Di Đà thờ trên gia đẹp mắt nhất

Bảo Long là đơn vị chức năng uy tín, có tương đối nhiều năm kinh nghiệm trong nghành nghề đúc đồng. Chúng tôi đã triển khai hơn 1000+ dự án tượng Phật đến chùa, trụ sở Phật giáo hoặc phòng thờ tư nhân. Vào đó, cácpho tượng Đức Phật A Di Đà được đúc bằng tay thủ công hoàn toàn, quality đồng chuẩn, quy trình chuẩn chỉnh từng bước một. Không phần nhiều thế, Bảo Long cũng update xu hướng mới, sáng sủa tạo làm cho ra những pho tượng Phật mang tính chất thẩm mĩ cao mà không thiếu tính sự trang trọng, uy nghiêm của tượng thờ.


Tượng Phật A Di Đàcao 1m47bằng đồng đỏ


Pho tượng Đức Phật ngồi tọa thiền, tay cố kỉnh bát bằng đồng nguyên khối đỏ


Mẫu tượng Phật A Di Đà dát kim cương 9999 cao cấp cao 56cm


Hoàn thiện và an vị pho tượng Phật vào bệ thờ

Ở đâu tạc, đúctượng Phật A Di Đà uy tín, unique hàng đầu?

Đúc Đồng Bảo Long là một trong những trong nhữngđơn vị cung ứng đồ đồng lớn số 1 cả nước. Các thành phầm đúc thủ công mỹ nghệ của công ty chúng tôi được tạo thành hoàn toàn thủ công bằng tay người nghệ nhân giỏi làng đồng Ý Yên, phái mạnh Định. Những mẫutượng Phật bởi đồngcủa Bảo Long luôn được khách hàng hàng, các sư thầy, sư côđánh giá chỉ cao về độ giống thật, đẹp sống động và đường nét truyền thần trong bức tượng. Đặc biệt, các pho tượng Phật A Di Đàđều đạt các tiêu chuẩn kiểm định nghiêm ngặt, nét đụng thanh thoát, diện phương diện thần thái, tỉ trọng hình khối chuẩn.

Chúng tôi sở hữu phân xưởng lớn cùng rất nhiều xưởng vệ tinh tại làng mạc nghề Vạn Điểm, hệ thống máy móc trang đồ vật hiện đại. Thuộc với chính là đội ngũnghệ nhân giỏihàng đầu, lực lượng thợ hoàn thiện có kỹ năng tay nghề cao. Với những ưu thế đó, Đúc Đồng Bảo Long luôn cho ra đời những sản phẩm đẹp, tinh xảo, hóa học lượng.

Bên cạnh đó, cửa hàng chúng tôi luôn sử dụng đồng chuẩn, nói ko với đồng trộn tạp chất, đồng rác đến thành phẩm gồm độ bền quá trội. Bh lên đến đôi mươi năm, không xuống cấp, xỉn màu đối với sản phẩm thường.Bảo hành trọn đờiđối cùng với các món đồ mạ xoàn 24k, dát đá quý 9999.


Thiết kế tượng với mẫu mã riêng, gửi được loại "thần thái" vào pho tượng

Toàn cảnh đúc tượng Phật bằng đồng

Liên hệ đặttượng Phật A Di Đàbằng đồngngay:

◾️Bước 2: sau thời điểm chọn với chốt mẫu, cửa hàng chúng tôi sẽ tiến hành báo giá

◾️Bước 3: Khách hàng để cọc và chúng tôi sẽ xác nhận tiền cọc qua ngân hàng

◾️Bước 4: Sau khi thành phầm hoàn thành, cửa hàng chúng tôi sẽ thông tin trước 1 - 2 ngày để xác thực và giúp người sử dụng sắp xếp thời hạn nhận hàng.

◾️Bước 5: Giao hàng, chất vấn hàng (nếu sản phẩm lỗi, quý khách hàng được quyền trả lại ngay)

◾️Bước 6: Khách nhận hàng và giao dịch thanh toán tiền.

GIẢI ĐÁP MỘT SỐ THẮC MẮC CỦA KHÁCH HÀNG

Hỏi: Thời gian tạo nên tượng là bao lâu?

Đáp: Đúc tượng đồng nên nhiều công đoạn, tiến trình từ đắp mẫu, săn sóc mẫu, cho đến chế tác và hoàn thiện. Thời hạn làm tượng từ trăng tròn - 30 ngày tùy trực thuộc vào từng kích cỡ tượng. Đối cùng với tượng kích thước nhỏ dại thì trên showroom của chúng tôi luôn tất cả sẵn, quý khách có thể đến xem thẳng hoặc đặt download online.

Hỏi: Tôi làm việc xa không đến duyệt tượng cần làm sao?

Đáp: shop chúng tôi sẽgọi đoạn clip trực tiếp, chụp hình ảnh thật để người tiêu dùng xem, chuẩn y và sửa đổi trước khi tiến hành đổ khuôn.

Hỏi: nên đặt cọc bao nhiêu khi đúc tượng?Đáp: Quý khách chỉ cần đặt cọc tự 5.000.000đ, công ty chúng tôi sẽ hoàn thành xong và bàn giao sản phẩmđến tận nhà. Dịp đó, người mua mới phải giao dịch thanh toán tổng số chi phí còn lại.

Hỏi: Không quả thật quảng cáo đã có được hoàn tiền?

Đáp: Đúc Đồng Bảo Long cam kết bàn giao cho tay quý khách sản phẩm tương đương thật, hóa học lượng, người tiêu dùng được phép hoàn trả thành phầm miễn phí tổn nếu tượng không đẹp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *