Tổng hợp kiến thức hóa hữu cơ lớp 11, đầy đủ chi tiết nhất, tổng ôn hữu cơ

Hóa cơ học 11 là một trong những phần kiến thức và kỹ năng trọng chổ chính giữa trong công tác Hóa học cấp cho 3. Triết lý xoay quanh công ty đề này có tính ứng dụng cao, là nền tảng để học giỏi mảng Hóa hữu cơ lớp 12. Những em hãy cùng Marathon Education hiểu ngay bài viết bên tiếp sau đây để ôn tập về lý thuyết cơ bạn dạng và những phương trình Hóa hữu cơ 11 thường gặp.

Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức hóa hữu cơ lớp 11


Khái quát về Hóa cơ học 11

Khái niệm

Hợp hóa học hữu cơ được định nghĩa là những hợp hóa học của cacbon (trừ oxit của cacbon, muối bột cacbua, muối cacbonat, muối bột xianua).

Phân loại các hợp hóa học hữu cơ

Trong công tác Hóa hữu cơ 11, hợp chất hữu cơ sẽ tiến hành phân một số loại thành 2 nhóm, đó đó là hiđrocacbon và dẫn xuất của hidrocacbon. 

Hidrocacbon là một số loại hợp chất hữu cơ dễ dàng và đơn giản nhất. Trong yếu tố phân tử chỉ cất hai thành phần là cacbon cùng hidro.

Hidrocacbon mạch hở:Hidrocacbon no: Ankan Hidrocacbon ko no gồm một nối đôi: Anken Hidrcacbon không no gồm hai nối đôi: Ankadien Hidrocacbon mạch vòng:Hidrocacbon no: Xicloankan
Hidrocacbon mạch vòng: Aren

Dẫn xuất của hidrocacbon là những hợp hóa học mà trong phân tử của hóa học này ngoại trừ C, H ra còn tồn tại một số hay nhiều nguyên tố khác ví như O, N, S, halogen…

Dẫn xuất halogen: R – X (R là nơi bắt đầu hidrocacbon)Hợp chất đựng nhóm chức: – OH – : ancol; – O – : ete; – COOH: axit…

Bảng Tuần Hoàn những Nguyên Tố hóa học Lớp 8, 9, 10 cách Đọc với Mẹo nhớ Nhanh

Bảng Hóa Trị Lớp 8 Về các Nguyên Tố hóa học Thường gặp Và bài xích Ca Hóa Trị

Đặc điểm chung

Hợp hóa học hữu cơ tốt nhất thiết phải bao gồm sự góp mặt của 2 nguyên tố chính là C với H. Kế bên ra, hợp hóa học hữu cơ có thể chứa các nguyên tố khác ví như O, N, P, halogen… Liên kết đa số có trong hợp hóa học hữu cơ là links cộng hóa trị.Các hợp chất hữu cơ hầu như đều dễ bay hơi, dễ dàng cháy cũng tương tự kém bền với nhiệt.Các bội phản ứng vào hoá học hữu cơ thường lừ đừ và không hoàn toàn. đông đảo phản ứng này thường xẩy ra trong đk phải đun nóng cùng có các chất xúc tác.
*

Các phương trình trong công tác Hóa cơ học 11

Dưới đấy là một số phương trình hóa học trong công tác Hóa cơ học 11 mà những em cần thuộc nằm lòng.

Xem thêm: Quạt Hơi Nước Nội Địa Nhật (Hàng Nội Địa), Quạt Hơi Nước Nội Địa

Ankan

Phản ứng cầm của ankan

eginaligned&circ CH_4+Cl_2xrightarrowánh sángCH_3Cl+HCl\&circ CH_3-CH_3+Cl_2xrightarrowánh sángCH_3-CH_2Cl+HClendaligned
eginaligned&circ CH_3-CH_3xrightarrowt^oCH_2=CH_2+H_2\&circ C_4H_10xrightarrowcrackingCH_4+C_3H_6\&circ 2CH_4xrightarrow1500^o
CC_2H_2+3H_2\&circ CH_4+O_2xrightarrowt^oHCHO+H_2O\endaligned
eginaligned&circ CH_3CHOONa+Na
OHxrightarrowO>t^oCH_4+Na_2CO_3 ext (phản ứng sút mạch cacbon)\&circ Al_4C_3+12H_2O o 3CH_4+4Al(OH)_3endaligned
eginaligned&circ CH_2=CH_2+H_2xrightarrowt^oCH_3-CH_3\&circ CH_2=CH-CH_3+H_2xrightarrowt^oCH_3-CH_2-CH_3\&circ CH_3=CH-CH_2+HCl o CH_3-CHCl-CH_3\&circ n
CH_2=CH_2xrightarrowt^o, xt, psout ( CH_2-CH_2sout ) _n\&circ n
CH_3=CH-CH_2xrightarrowt^o, xt, psout ( CH(CH_3)-CH_2sout ) _n\&circ 3CH_2=CH_2+2KMn
O_4+4H_2O o 3HOCH_2-CH_2OH+2KOH+2Mn
O_2\endaligned
eginaligned&circ C_2H_2+H_2 xrightarrowCO_3>t^oC_2H_4\&circ CH_3-CH_2OHxrightarrow170^o
CCH_2=CH_2+H_2O\endaligned

Ankin

Phản ứng cùng của ankin
CHequiv CH+H_2 xrightarrowt^oCH_2=CH_2
Phản ứng trùng vừa lòng của ankin 
eginaligned&footnotesizecirc extPhản ứng Đime hóa\&2CH equiv CH xrightarrowt^o CHequiv C-CH=CH2\&footnotesizecirc extPhản ứng Trime hóa\&3CH equiv CH xrightarrow600^o
C C_6H_6\&footnotesizecirc extPhản ứng Polime hóa\&n
CHequiv CH xrightarrowxt, t^o, p sout ( CH equiv CH sout ) _n\endaligned
eginaligned&footnotesizecirc extNhiệt phân metan\&2CH_4xrightarrow1500^o
CC_2H_2+3H_2\&footnotesizecirc extThủy phân Ca
C_2 ext (có trong khu đất đèn)\&Ca
C_2+H_2O o Ca(OH)_2+C_2H_2\endaligned
eginaligned&circ CH_2=CH-CH=CH_2+2H_2xrightarrowt^oCH_3-CH_2-CH_2-CH_3\&circ CH_2=CH-CCH+H_2xrightarrowCO_3>t^oCH_2=CH-CH=CH_2\&circ CH_2=CH-CH=CH_2+Br_2xrightarrow-80^o
CCH_2Br-CHBr-CH=CH_2\&circ CH_2=CH-CH=CH_2+Br_2xrightarrow-80^o
CCH_2Br-CH=CH-CH_2Br\endaligned
eginaligned&circ n
CH_2=CH-CH=CH_2 xrightarrowxt, t^o, p sout ( CH_2-CH=CH-CH_2sout ) _n\&circ CH_3-CH_2-CH_2-CH_3 xrightarrowt^oCH_2=CH-CH=CH_2+2H_2\endaligned
*

*

Stiren

Sitren vừa có đặc điểm giống anken (nối đôi ở nhánh), vừa có tính chất giống benzen (có vòng thơm).

Phản ứng cùng của stiren
*

*

eginaligned&circ 2C_2H_5OH+2Na o 2C_2H_5ONa+H_2\&circ 2C_3H_5(OH)_3+Cu(OH)_2 o _2Cu+2H_2O\&circ C_2H_5OHxrightarrow170^o CC_2H_4+H_2O\&circ C_2H_5OH+HClxrightarrowt^oC_2H_5Cl+H_2O\&circ C_2H_5OH+Cu
Oxrightarrowt^oCH_3CHO+Cu+H_2O\&circ CH_3OH+C_2H_5OH xrightarrow140^o CC_2H_5OCH_3+H_2O\&circ C_2H_6O+3O_2 xrightarrowt^o2CO_2+2H_2O\endaligned
eginaligned&circ C_2H_4+H_2O xrightarrowH^+C_2H_5OH\&circ C_6H_12O_6 xrightarrowt^o2C_2H_5OH+2H_2Oendaligned

Phenol

Phản ứng đặc thù của phenol
*

Phản ứng pha trộn phenol

Anđehit

Phản ứng đặc trưng của anđehit
eginaligned&circ CH_3CHO+H_2 xrightarrowt^oC_2H_5OH\&circ CH_3CHO+2Ag
NO_3+3NH_3+H_2O o CH_3COONH_4+2Ag+2NH_4NO_3\&circ 2CH_3CHO+O_2 xrightarrowt^o2CH_3COOH\endaligned
eginaligned&circ CH_4+O_2xrightarrowt^oHCHO+H_2O\&circ C_2H_4+O_2xrightarrowt^oCH_3CHO\&circ C_2H_2+H_2OxrightarrowSO_4>H_2SO_4CH_3CHO\&circ C_2H_5OH+Cu
Oxrightarrowt^oCH_3CHO+Cu+H2Oendaligned
eginaligned&circ CH_3COCH_3+H_2 xrightarrowt^o CH_3CHOHCH_3\&circ CH_3CHOHCH_3+Cu
O xrightarrowt^o CH_3COCH_3+Cu+H_2Oendaligned

Axit hữu cơ

Axit hữu cơ thường xuyên là axit yếu. Tuy nhiên, gần như axit này vẫn có đầy đủ các tính chất hóa học tập của một axit và một số trong những tính chất khác. 


eginaligned&ull CH_3COOH+Na o CH_3COONa+12H_2\&ull CH_3COOH+Na
OH o CH_3COONa+H_2O\&ull 2CH_3COOH+Ca
CO_3 o (CH_3COO)_2Ca+CO_2+H_2O\&ull 2CH_3COOH+Mg
O o (CH_3COO)_2Mg+H_2O\&ull CH_3COOH+C_2H_5OH xrightarrowt^oCH_3COOC_2H_5+H_2O\&ull CH_3OH+CO xrightarrowt^oCH_3COOH\&ull C_2H_5OH+O_2 xrightarrowmen giấmCH_3COOH+H_2O\&ull 2CH_3CHO+O_2 xrightarrowt^o2CH_3COOH\&ull 2CH_3CH_2CH_3CH_2+5O_2xrightarrowt^o4CH_3COOH+2H_2Oendaligned

Trong suốt chương trình hóa học tập lớp 11 học kỳ II các em sẽ được gia công quen với phần hóa học hữu cơ. Bao gồm các hidrocacbon cùng những dẫn xuất dễ dàng như ancol, phenol, andehit cùng axit hữu cơ. Tiếp sau đây làtổng hợp kiến thức hóa 11 học tập kì 2một bí quyết ngắn gọn độc nhất về tổng thể các chuyên đề nêu trên.

1, bắt tắt siêng đề cơ học tổng hợp kiến thức hóa 11 học kì 2

*

Toàn bộ chương trình hóa 11 học kì 2 là kiến thức hóa học hữu cơ

Khái niệm

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon, xung quanh CO, CO2, HCN, muối hạt cacbonat, muối xianua, muối cacbua

Phân loại

Có hai bí quyết phân các loại chính

Cách 1: dựa vào thành phần nguyên tố

Hidrocacbon: Chỉ gồm C với HDẫn xuất của hidrocacbon: ko kể C cùng H thì còn tồn tại nguyên tố khác thay thế sửa chữa H của hidrocacbon

Cách 2: dựa trên mạch cacbon

Mạch vòng
Mạch ko vòng (mạch trực tiếp hoặc mạch nhánh)

Đặc điểm chung

Liên kết C-H là links cộng hóa trị
Tính hóa học vật lý: nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp; nhiều phần không tung trong nước nhưng tan trong số dung môi hữu cơ
Tính chất hóa học: những hợp chất hữu cơ thường kém bền cùng với nhiệt cùng dễ cháy. Làm phản ứng hóa học xẩy ra chậm và nhiều hướng nên có hỗn hòa hợp sản phẩm

2, Tổng hợp kiến thức hóa 11 học kì 2 phần hidrocacbon

2.1/ Hidrocacbon no: Ankan

Tính hóa học chung

Công thức chung: Cn
H2n+2. Ankan chỉ có link đơn (C-C với C-H)

Ở điều kiện thường những ankan từ bỏ C1 mang đến C4 sinh hoạt thể khí, từ C5 đến C18 ở thể lỏng. Trường đoản cú C18 trở đi ankan nghỉ ngơi thể rắn

Nhiệt nhiệt độ chảy, nhiệt độ sôi và khối lượng riêng tăng theo hướng tăng của phân tử khối. Khối lượng nhẹ hơn nước, ít tan vào nước, ko màu, rã nhiều trong số dung môi hữu cơ.

Phản ứng hóa học phải nhớPhản ứng cầm của ankan

CH4 + Cl2 -> CH3Cl + HCl (CH3Cl: metyl clorua/ clometan)

CH3Cl + Cl2 -> CH2Cl2 + HCl (CH2Cl2 : metylen clorua/ diclometan)

CH2Cl2 + Cl2 -> CHCl3 + HCl (CHCl3: clorofom/ triclometan)

CHCl3 + Cl2 -> CCl4 + HCl (CCl4: cacbon tetraclorua/ tertraclometan)

Chú ý: bậc cacbon ngay số nguyên tử C link trực tiếp với nó

Nguyên tử H link với nguyên tử C bậc cao hơn nữa dễ bị thế hơn nguyên tử H links với nguyên tử C bậc rẻ hơn

Phản ứng tách bóc của ankan

Gồm 2 bội nghịch ứng là phản nghịch ứng gãy links C – C (được hotline là phản bội ứng cracking) cùng gãy link C – H (được hotline là bội nghịch ứng dehidro hóa)

Ví dụ phản bội ứng tách của C4H10

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 -> CH3 – CH = CH – CH3 + H2 (phản ứng dehidro hóa)

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 -> CH2 = CH – CH2 – CH3 + H2 (phản ứng dehidro hóa)

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 -> CH3 – CH = CH2 + CH4 (phản ứng cracking)

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 -> CH2 = CH2 + CH3 – CH3 (phản ứng cracking)

Chú ý

Phản ứng cracking thường xuyên kèm cả bội phản ứng dehidro hóa (tách H2)

Khi ankan sinh ra có mạch cacbon dài thì cũng có thể bị bẻ mạch tiếp

Phản ứng cháy ankan hóa 11

Cn
H2n+2 + (3n + 1)/ 2 O2 -> n
CO2 + (n+1) H2O (1)

Vậy từ bội phản ứng số (1) ta bao gồm số mol CO2 sinh ra nhỏ hơn số mol H2O và số mol ankan bằng số mol H2O trừ đi số mol CO2. Ta tất cả n (Cn
H2n+2) = n (H2O) – n (CO2)

Điều chế:

Trong công nghiệp: metan và những đồng đẳng được tách từ khí vạn vật thiên nhiên và dầu mỏ

Trong phòng thí nghiệm

Điều chế từ bội phản ứng vôi tôi xút: CH3COONa + Na
OH -> CH4 + Na2CO3

Điều chế tự nhôm cacbua: Al4C3 + 12H2O -> 3CH4 + 4 Al(OH)3

2.2/ Hidrocacbon không no: Anken

Tính chất chung

Công thức chung là Cn
H2n (n to hơn hoặc bởi 2)

Tổng hợp kiến thức và kỹ năng hóa 11 học kì 2 phần đặc thù vật lý của anken: Ở đk thường, những anken từ C2 mang đến C4 ở thể khí, từ C5 trở đi là hóa học lỏng hoặc chất rắn. ánh sáng nóng chảy, ánh sáng sôi và trọng lượng riêng tăng theo hướng tăng của phân tử khối. Khối lượng nhẹ hơn nước, ko màu, không nhiều tan trong nước, chúng tan nhiều trong các dung môi hữu cơ.

Khí ethylene (C2H4) làm hoa trái mau chín hơn

*

Ethylene có nhiều ứng dụng trong đời sống

Phản ứng hóa học bắt buộc nhớPhản ứng cộng của ankenCộng H2: CH2 = CH2 + H2 -> CH3 – CH3Cộng halogen (Cl2, Br2): CH2 = CH2 + Br2 -> CH2Br – CH2Br

Ta kết luận: các đồng đẳng của etilen có tác dụng mất màu nâu của hỗn hợp brom. đặc điểm hóa học tập này dùng để nhận biết etilen và những đồng đẳng thuộc dãy anken trong hỗn hợp khí

Cộng HX

Quy tắc Maccopnhicop: Khi cộng HX vào liên kết đôi thì X ưu tiên cộng vào nguyên tử C bậc cao hơn (ít H hơn)

CH2 = CH – CH2 + H – OH -> CH2OH – CH2 – CH3 (sản phẩm chính)

CH2 = CH – CH2 + H – OH -> CH3 – CHOH – CH3 (sản phẩm phụ)

Phản ứng trùng hợp

n CH2 = CH2 -> ( CH2 – CH2 ) n (polietilen – PE)

Phản ứng oxi hóa

Phản ứng oxi hóa trọn vẹn (phản ứng cháy)

Cn
H2n + 3n/2 O2 -> n
CO2 + n
H2O -> n
CO2 = n
H2O

Phản ứng lão hóa không hoàn toàn

3Cn
H2n + 2KMn
O4 + 4H2O -> 2Cn
H2n (OH)2 + 2KOH + 2Mn
O2

3CH2 = CH2 + 2KMn
O4 + 4H2o -> 2CH2(OH) – CH2(OH) + 2Mn
O2 + KOH

Phản ứng này làm mất color tím của dung dịch KMn
O4
và có kết tủa nâu đen Mn
O2
xuất hiện

Điều chế

Trong công nghiệp: Điều chế từ bội phản ứng dehidro hóa ankan

Cn
H 2n+2 -> Cn
H2n + H2

Trong chống thí nghiệm, etilen được pha trộn từ ancol etylic

CH3 – CH2 – OH -> CH2 = CH2 + H2O (xúc tác H2SO4 đặc, nhiệt độ 170 độ C)

2.3/ Hidrocacbon ko no: Ankadien

Tính chất chung

Ankadien là hidrocacbon mạch hở, có hai link đôi C = C trong phân tử, bao gồm công thức chung là Cn
H2n-2 (n phải to hơn hoặc bằng 3)

Phân loại

Ankadien tất cả hai links đôi cạnh nhau: CH2 = C = CH2

Ankadien bao gồm hai links đôi biện pháp nhau một liên kết đơn (ankadien liên hợp)

CH2 = CH – CH = CH2 (buta – 1,3 dien / butadien / đi vinyl)

CH2 = C(CH3) – CH = CH2 ( 2 – metylbuta – 1,3 dien/ isopren)

Ankadien gồm hai link đôi biện pháp nhau từ bỏ hai link đơn trở lên

CH2 = CH – CH2 – CH = CH2 (penta - 1,4 – dien)

Phản ứng hóa học đề xuất nhớPhản ứng cộng

Cộng H2: CH2 = CH – CH = CH2 + 2 H2 -> CH3 – CH2 – CH2 – CH3

Cộng halogen (Br2, Cl2)

Cộng 1, 2: CH2 = CH – CH = CH2 + Br2 -> CH2 = CH – CHBr – CH2Br (sản phẩm chính)

CH2Br - CH = CH – CH2Br (sản phẩm phụ)

Phản ứng trùng hợp

n CH2 = CH – CH = CH2 -> ( CH2 – CH = CH – CH2 ) (polibutadien/ cao su buna)

n CH2 = C(CH3) – CH = CH2 -> (CH2 – C (CH3) = CH – CH2) n (cao su isopren)

Phản ứng oxi hóa

Phản ứng oxi hóa hoàn toàn (phản ứng cháy)

Cn H 2n-2 + (3n-1)/2 O2 -> n CO2 + (n-1) H2O

Vậy ta có n (CO2) > n (H2O)

Và n (ankadien) = n (CO2) – n (H2O)

Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn: giống như anken, ankadien có chức năng làm mất màu hỗn hợp KMn
O4

Điều chế

Điều chế buta – 1,3 dien từ bỏ butan hoặc butilen bằng cách dehiodro hóa

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 -> CH2 = CH – CH = CH2 + 2 H2

Điều chế isopren bằng phương pháp tách hidro của isopentan

CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH3 -> CH2 = C (CH3) – CH = CH2 + 2 H2

3, tổng hợp kiến thức hóa 11 học kì 2 phần ancol

Tính hóa học chung

Nhóm OH thêm ở C no cùng mỗi C no chỉ được gắn một đội nhóm OH. Cách làm phân tử thông thường của một dãy đồng đẳng ancol

ancol no solo chức: Cn
H2n+1 OH

ancol nhiều chức: Cn
H2n+2(OH)x

*

Cộng thức của ancol cơ phiên bản nhất với C = 1

Phản ứng hóa học nên nhớ

+ phản bội ứng cố gắng H của group OH (phản ứng với kim loại kiềm, bội phản ứng chế tạo ra phức cùng với đồng II hidroxit của glyxerol

+ phản bội ứng núm nhóm OH ancol (phản ứng với HX chế tạo dẫn xuất halogen, phản ứng thân hai phân tử ancol chế tác este)

+ bội phản ứng este hóa cùng với axit cacboxylic R - COOH

+ bội phản ứng bóc nước tạo ra thành anken

+ phản ứng thoái hóa không trả toàn

ancol bậc I -> andehit, axitancol bậc II -> xetonancol bậc III -> không phản ứng

+ phản ứng oxi hóa trọn vẹn (phản ứng cháy)

Điều chế

Phương pháp pha trộn ethanol: thủy phân dẫn xuất halogen, hidrat hóa etilen, lên men rượu glucozo

Trên đây là tổng hợp kỹ năng và kiến thức hóa 11 học kì 2một biện pháp ngắn gọn độc nhất vô nhị về các hidrocacon và ancol mà học sinh cần chú ý. Theo dõi vietdragon.edu.vn và cỗ sách
Bí quyết đoạt được điểm cao hóa học 11 để cầm cố chắc kiến thức và kỹ năng Hóa học lớp 11 và sẵn sàng nền tảng cho bài bác thi THPT giang sơn ngay từ bây chừ nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *