XUẤT HÓA ĐƠN BẢO HÀNH SẢN PHẨM, HÀNG BẢO HÀNH CÓ PHẢI XUẤT HÓA ĐƠN KHÔNG

Chi phí bảo hành sản phẩm là 1 trong khoản chi phí được doanh nghiệp bỏ ra trả đến hoạt động bảo hành sản phẩm trên doanh nghiệp. Nội dung bài viết này, kế toán tài chính Lê Ánh hướng dẫn bản xử lý bỏ ra phí bh sản phẩm theo thông tư bắt đầu nhất.

Bạn đang xem: Xuất hóa đơn bảo hành sản phẩm

(Bảo hành thành phầm là một khâu hậu mãi cơ mà tại đó người bán cam kết khắc phục những lỗi sản phẩm của bản thân trong một vài trường hợp, trong 1 thời hạn cố định được ghi vào quy chế bán hàng và hợp đồng cài bán. Trong thực tế hiện nay, đa số các hoạt động bán hàng luôn kèm theo các cam kết bh sản phẩm. Tin tức trên phiếu bh sản phẩm phải có đủ các tiêu chí cơ bạn dạng bao gồm: tên, add người dìm bảo hành, bh cho sản phẩm & hàng hóa tại hóa đơn số, ký hiệu, ngày xuất hóa đơn để có căn cứ bảo hành và ghi nhận các chi tiêu phát sinh).


*

1. Cách hạch toán đưa ra phí bảo hành sản phẩm theo thông tư 200/2014/TT-BTC

a) phương pháp hạch toán dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa

Kế toán mong tính chi phí bảo hành trên cơ sở số lượng sản phẩm, hàng hóa đã khẳng định là tiêu tốn trong kỳ: Nợ TK 641 - đưa ra phí bán sản phẩm Có TK 352 - dự phòng phải trả (3521)

TH1: công ty không có phần tử độc lập về bh sản phẩm

Ghi nhận chi phí bảo hành thực tế: Nợ các TK 621, 622, 627,... Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)  Có các TK 111, 112, 152, 214, 331, 334, 338,...

Cuối kỳ, kết chuyển đưa ra phí bh sản phẩm, sản phẩm hoá thực tế phát sinh vào kỳ: Nợ TK 154 - chi phí SXKD dở dang Có các TK 621, 622, 627, ...

Khi sửa chữa bh sản phẩm, mặt hàng hoá ngừng bàn giao đến khách hàng, ghi: Nợ TK 352 - dự phòng phải trả (3521) Nợ TK 641 - bỏ ra phí bán hàng (phần dự phòng phải trả về bh sản phẩm còn thiếu). Tất cả TK 154 - túi tiền sản xuất, marketing dở dang.

TH2: doanh nghiệp lớn có bộ phận độc lập về bảo hành sản phẩm, mặt hàng hoá

Số tiền yêu cầu trả cho bộ phận bh về túi tiền bảo hành sản phẩm, sản phẩm hoá, công trình xây lắp xong xuôi bàn giao mang lại khách hàng, ghi: Nợ TK 352 - dự trữ phải trả (3521) Nợ TK 641 - bỏ ra phí bán sản phẩm (chênh lệch bé dại hơn giữa dự phòng phải trả bảo hành sản phẩm, mặt hàng hoá so với ngân sách chi tiêu thực tế về bảo hành). Có TK 336 - phải trả nội bộ.

Khi lập report tài chính, công ty lớn phải xác định số dự phòng bảo hành sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa cần trích lập: + Trường hợp số dự phòng cần lập ngơi nghỉ kỳ kế toán này to hơn số dự phòng phải trả đã lập nghỉ ngơi kỳ kế toán trước tuy thế chưa áp dụng hết thì số chênh lệch hạch toán vào chi phí, ghi: Nợ TK 641 - chi phí bán hàng Có TK 352 - dự phòng phải trả (3521).

Trường đúng theo số dự phòng phải trả cần lập làm việc kỳ kế toán này nhỏ dại hơn số dự trữ phải trả sẽ lập làm việc kỳ kế toán trước tuy vậy chưa sử dụng hết thì số chênh lệch trả nhập ghi giảm chi phí, ghi: Nợ TK 352 - dự phòng phải trả (3521) tất cả TK 641 - túi tiền bán hàng.

b) phương pháp kế toán dự phòng bảo hành công trình xây dựng

 Việc trích lập dự phòng bh công trình kiến tạo được tiến hành cho từng công trình, hạng mục dự án công trình hoàn thành, chuyển giao trong kỳ. Khi xác minh số dự phòng phải trả về chi phí bảo hành công trình xây dựng, ghi: Nợ TK 627 - chi tiêu sản xuất chung  bao gồm TK 352 - dự phòng phải trả (3522).

- lúc phát sinh các khoản giá thành liên quan đến khoản dự trữ phải trả về bảo hành công trình xây cất đã lập ban đầu, như ngân sách chi tiêu nguyên đồ dùng liệu, giá cả nhân công trực tiếp, ngân sách khấu hao TSCĐ, giá cả dịch vụ mua ngoại trừ ...,:

Trường hợp doanh nghiệp lớn tự tiến hành việc bảo hành công trình xây dựng: lúc phát sinh các khoản giá cả liên quan tới việc bảo hành, ghi: Nợ các TK 621, 622, 627,...  Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)  Có những TK 111, 112, 152, 214, 331, 334, 338,...

Cuối kỳ, kết chuyển chi phí bảo hành thực tế tạo ra trong kỳ, ghi: Nợ TK 154 - túi tiền SXKD dở dang  Có các TK 621, 622, 627,...

Khi sửa chữa bh công trình dứt bàn giao mang lại khách hàng, ghi: Nợ TK 352 - dự phòng phải trả (3522)  Nợ TK 632 - giá chỉ vốn hàng buôn bán (chênh lệch giữa số dự trữ đã trích lập nhỏ dại hơn giá thành thực tế về bảo hành). Bao gồm TK 154 - túi tiền sản xuất, sale dở dang.

Trường vừa lòng giao cho đơn vị chức năng trực thuộc hoặc mướn ngoài thực hiện việc bảo hành, ghi:  Nợ TK 352 - dự phòng phải trả (3522).  Nợ TK 632 - giá chỉ vốn hàng bán (chênh lệch giữa số dự phòng đã trích lập nhỏ hơn chi tiêu thực tế về bảo hành). Có các TK 331, 336...

Hết thời hạn bảo hành công trình xây dựng, nếu công trình xây dựng không phải bảo hành hoặc số dự phòng phải trả về bh công trình xây dựng khủng hơn giá cả thực tế tạo ra thì số chênh lệch nên hoàn nhập, ghi: Nợ TK 352 - dự phòng phải trả (3522)  gồm TK 711 - thu nhập khác.

2. đưa ra phí bảo hành có bắt buộc xuất hóa đơn? 

Theo Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định những trường hòa hợp được xuất hóa solo như sau: "Người bán phải lập hóa đối kháng khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao hàm cả những trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng làm khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả cầm lương cho người lao đụng (trừ sản phẩm hoá luân chuyển nội bộ, chi tiêu và sử dụng nội bộ để liên tiếp quá trình sản xuất)"

Như vậy, trường phù hợp xuất hàng, linh kiện bh sản phẩm hàng hóa không thuộc các trường đúng theo nêu trên, do vậy doanh nghiệp chưa hẳn xuất hóa solo khi thực hiện bảo hành sản phẩm; bởi bh mang tính hoàn thiện sản phẩm, chỉ xảy ra khi sản phẩm bị lỗi trong thời hạn còn bảo hành. Yêu cầu phân biệt bảo hành thay mới sản phẩm bị lỗi và bh xuất linh kiện, phụ tùng sửa chữa:

- Hình thức bh xuất linh kiện thay thế, sửa chữa:

Trường hợp bảo hành sản phẩm bị lỗi là sửa chữa, thay thế sửa chữa các thành phần (xuất linh kiện, phụ tùng) trong sản phẩm, hàng hóa thì mặt bán để đưa chi phí bh vào ngân sách hợp lý thì sử dụng những chứng tự sau để hạch toán: - Phiếu xuất kho linh kiện, phụ tùng thay thế sửa chữa kèm theo phù hợp đồng mua bán, - Phiếu bh và Biên bạn dạng giao thừa nhận thiết bị, hàng hóa bh có cam kết nhận của hai bên mua và bán sản phẩm hóa (Phiếu bảo hành phải tất cả đủ các chỉ tiêu: tên, địa chỉ cửa hàng người được bảo hành, bảo hành cho sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa tại hóa đơn số, ký kết hiệu, ngày xuất hóa đơn).

- Hình thức bh sản phẩm theo hình thức đổi hàng:

Tại điểm 2.4, phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC có quy định: "Tổ chức, cá thể mua sản phẩm hóa, người cung cấp đã xuất hóa đơn, tín đồ mua đã nhận hàng, nhưng kế tiếp người download phát hiện sản phẩm & hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn thể hay một trong những phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho những người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đối chọi ghi rõ sản phẩm & hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, hóa học lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

Trường hợp người tiêu dùng là đối tượng người tiêu dùng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải tạo biên phiên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, quý giá hàng trả lại theo giá không tồn tại thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán sản phẩm (số cam kết hiệu, ngày, mon của hóa đơn), tại sao trả mặt hàng và bên bán tịch thu hóa 1-1 đã lập.” Đây là trường phù hợp hàng chào bán trả lại và bên cung cấp xuất thành phầm khác nạm thế. Nếu thích hợp đồng gồm qui định về bảo hành, khi sản phẩm & hàng hóa bị hư lỗi không thay thế sửa chữa được, nên xuất thay đổi lại hàng thì cài đặt xuất hóa đối chọi trả sản phẩm (nếu là cá thể không gồm hóa 1-1 thì mặt bán thu hồi hóa đơn); bên cạnh đó bên phân phối khi xuất hàng mới thay thế sửa chữa thì yêu cầu xuất kèm hóa solo (tương ứng với sản phẩm mới) theo đúng quy định.

Hai bên địa thế căn cứ hóa đối kháng trả hàng, hóa đơn mới nhằm kê khai, điều chỉnh số thuế GTGT trong ký kê khai thuế kế tiếp và kiểm soát và điều chỉnh số tiền giao dịch thanh toán (nếu giá chỉ trị sản phẩm mới toanh không tương đồng).

Xem thêm: Lời Bài Hát Nắng Thủy Tinh ( Trịnh Công Sơn Nãng Thuy Tinh (Trịnh Công Sơn)

KẾT LUẬN

- Nếu bảo hành hàng bị lỗi là đổi hàng bắt đầu tương ứng: bên mua xuất hóa đơn trả hàng bị lỗi (hoặc mặt bán tịch thu hóa đối chọi nếu bên mua là cá nhân không có hóa đơn), bên buôn bán xuất hóa đối kháng mới khớp ứng hàng hóa, mặt hàng mới toanh thay thế. Phía hai bên căn cứ những hóa 1-1 để điều chỉnh, kê khai thuế cùng ghi nhận đưa ra phí.

- giả dụ bảo mặt hàng hàng bị lỗi là xuất linh kiện, phụ tùng thay thế thì bên bán không hẳn xuất hóa đơn. Bên bán căn cứ để ghi nhận chi phí bảo hành là hợp đồng thiết lập bán, Phiếu xuất kho linh kiện, Biên bản giao thừa nhận thiết bị, Phiếu bh sản phẩm (các bệnh từ có không thiếu thốn chữ ký xác thực của phía hai bên mua-bán). Giữ ý: Trường thích hợp doanh nghiệp hỗ trợ dịch vụ sửa chữa, bảo hành sản phẩm, hàng hóa có thu tiền của người sử dụng thì phải lập hóa đơn, tính, kê khai cùng nộp thuế theo quy định.

3. Hội chứng từ bảo hành sản phẩm

Theo công văn số 9671/CT-TTHT của viên thuế thành phố hcm về hóa đơn, hội chứng từ bảo hành sản phẩm.

Các ngôi trường hợp bh miễn phí tổn sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa cho người tiêu dùng theo cam đoan của công ty về thời hạn và điều kiện bh đã ghi vào Phiếu bảo hành giao cho người sử dụng kèm theo hóa đơn bán sản phẩm hoặc được biểu lộ ghi bên trên hóa đơn bán hàng phù phù hợp với quy định của pháp luật thì được cách xử lý như sau:

- ngôi trường hợp sửa chữa thay thế các thành phần (linh kiện, phụ tùng) vào một sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa thì công ty sử dụng Phiếu xuất kho dĩ nhiên Hợp đồng download bán, Phiếu bh và Biên bản giao nhấn thiết bị, hàng hóa bảo hành có ký nhận của phía hai bên mua và bán sản phẩm hóa làm hội chứng từ hạch toán đưa ra phí, trên Phiếu bảo hành phải gồm đủ những chỉ tiêu: tên, địa chỉ cửa hàng người được bảo hành, bh cho sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa tại hóa đơn số, ký kết hiệu, ngày xuất hóa đơn.

- Trường phù hợp Công ty hỗ trợ dịch vụ sửa chữa, bảo hành sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa có thu tiền của người sử dụng thì phải khởi tạo hóa đơn, tính, kê khai và nộp thuế theo quy định.

Trên đấy là cách xử lý chi phí bh sản phẩm theo thông tư new nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài bác viết

Có thể bạn quan tâm: Hạch toán tài khoản 515, tài khoản doanh thu chuyển động tài chính như thế nào

Cần sự trợ giúp, chúng ta để lại phản hồi tại đây để các kế toán trưởng hiện đang làm việc tại những doanh nghiệp bự trực tiếp huấn luyện và giảng dạy khóa học tập kế toán thực hành tại Lê Ánh cung ứng và lời giải cho bạn.

Bảo hành sản phẩm là một khâu hậu mãi cơ mà bên phân phối hàng, nhà tiếp tế khi bán hàng cam kết khắc phục các lỗi sản phẩm của chính mình trong một số trong những trường hợp, trong 1 thời hạn nhất định. Trong thực tế hiện nay, số đông các hoạt động bán sản phẩm luôn kèm theo các cam kết bh sản phẩm.

Tuy nhiên, điều khoản bảo hành phải được ghi rõ trong phù hợp đồng, đôi khi trên phiếu bảo hành phải bao gồm đủ những chỉ tiêu cơ bản: tên, địa chỉ cửa hàng người nhận bảo hành, bh cho hàng hóa tại hóa đơn số, cam kết hiệu, ngày xuất hóa đơn để có căn cứ bảo hành và ghi thừa nhận các chi tiêu phát sinh.

Tùy theo lao lý bảo hành, tùy từng trường hợp mà doanh nghiệp bao gồm xuất hóa đối kháng về đưa ra phí bh sản phẩm tuyệt không?

Theo Điều 3 Thông tứ 26/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Thông bốn 39/2014/TT-BTC quy định những trường phù hợp được xuất hóa đối kháng như sau:

“Người bán phải tạo hóa solo khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao hàm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng làm khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, hàng hóa, dịch vụ dùng để làm cho, biếu, tặng, trao đổi, trả rứa lương cho tất cả những người lao cồn (Trừ sản phẩm hóa vận chuyển nội bộ, chi tiêu và sử dụng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)”.

Như vậy, trường hợp xuất hàng, linh kiện bh sản phẩm sản phẩm & hàng hóa không thuộc các trường hợp nêu trên; Bởi bh mang tính hoàn thành sản phẩm, chỉ xảy ra khi thành phầm bị lỗi trong thời hạn còn bảo hành. Buộc phải phân biệt bảo hành thay mới thành phầm bị lỗi và bảo hành xuất linh kiện, phụ tùng sửa chữa.

*

Hình thức bh xuất linh kiện thay thế, sửa chữa

Trường hợp bảo hành sản phẩm bị lỗi là sửa chữa, sửa chữa thay thế các bộ phận (Xuất linh kiện, phụ tùng) vào sản phẩm, hàng hóa thì bên bán để lấy chi phí bảo hành vào chi phí hợp lý thì sử dụng các chứng từ sau để hạch toán:

Phiếu xuất kho linh kiện, phụ tùng sửa chữa thay thế kèm theo hợp đồng mua bán.Phiếu bh và Biên bản giao dìm thiết bị, sản phẩm hóa bh có cam kết nhận của 2 bên mua và bán sản phẩm hóa (Phiếu bảo hành phải gồm đủ những chỉ tiêu: Tên, địa chỉ cửa hàng người được bảo hành, bảo hành cho sản phẩm, hàng hóa tại hóa đối chọi số, ký kết hiệu, ngày xuất hóa đơn).

Hình thức bảo hành sản phẩm theo phương thức đổi hàng

Tại Điểm 2.4, Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC gồm quy định:

“Tổ chức, cá nhân mua sản phẩm hóa, người chào bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng tiếp đến người cài đặt phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, unique phải trả lại cục bộ hay 1 phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán; Cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa solo ghi rõ hàng hóa trả lại người phân phối do không nên quy cách, hóa học lượng, chi phí thuế GTGT (Nếu có).

Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, lúc trả lại hàng hóa, bên mua và mặt bán phải tạo lập biên bạn dạng ghi rõ một số loại hàng hóa, số lượng, quý hiếm hàng trả lại theo giá không tồn tại thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (Số ký hiệu, ngày, mon của hóa đơn), nguyên nhân trả sản phẩm và mặt bán tịch thu hóa 1-1 đã lập.”

Đây là trường hòa hợp hàng chào bán trả lại cùng bên phân phối xuất thành phầm khác vậy thế. Nếu phù hợp đồng gồm quy định về bảo hành, khi hàng hóa bị hư hỏng không thay thế được, nên xuất đổi lại hàng thì cài đặt xuất hóa solo trả hàng (Nếu là cá thể không gồm hóa đối chọi thì mặt bán tịch thu hóa đơn); Đồng thời bên buôn bán khi xuất mặt hàng mới thay thế thì đề xuất xuất kèm hóa đơn (Tương ứng với thành phầm mới) theo đúng quy định.

Hai bên địa thế căn cứ hóa solo trả hàng, hóa đối kháng mới để kê khai, kiểm soát và điều chỉnh số thuế GTGT trong ký kê khai thuế tiếp đến và kiểm soát và điều chỉnh số tiền giao dịch (Nếu giá chỉ trị mặt hàng mới toanh không tương đồng).

Nếu bảo hành hàng bị lỗi là đổi hàng bắt đầu tương ứng: bên mua xuất hóa đơn trả sản phẩm bị lỗi (Hoặc bên bán thu hồi hóa đối kháng nếu mặt mua là cá nhân không gồm hóa đơn), bên bán xuất hóa solo mới khớp ứng hàng hóa, sản phẩm mới thay thế. 2 bên căn cứ các hóa đơn để điều chỉnh, kê khai thuế và ghi nhận chi phí.

Nếu bảo hàng hàng bị lỗi là xuất linh kiện, phụ tùng thay thế sửa chữa thì bên bán không hẳn xuất hóa đơn. Mặt bán địa thế căn cứ để ghi nhận bỏ ra phí bảo hành là đúng theo đồng tải bán, Phiếu xuất kho linh kiện, Biên bản giao nhấn thiết bị, Phiếu bảo hành sản phẩm (Các bệnh từ có tương đối đầy đủ chữ ký chứng thực của 2 bên mua, bán).

Lưu ý: Trường vừa lòng Doanh nghiệp hỗ trợ dịch vụ sửa chữa, bảo hành sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa có thu tiền của công ty thì phải tạo hóa đơn, tính, kê khai với nộp thuế theo quy định.

Về hạch toán giá thành bảo hành

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC thì bài toán hạch toán chi phí bh được chỉ dẫn như sau:

Phương pháp kế toán tài chính dự phòng bảo hành sản phẩm, sản phẩm hóa

Kế toán ước tính đưa ra phí bảo hành trên cơ sở con số sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa đã xác định là tiêu thụ trong kỳ, ghi:

Nợ TK 641 – đưa ra phí bán sản phẩm Có TK 352 – dự trữ phải trả (TK 3521)

Ghi nhận đưa ra phí bh thực tế, nếu không có thành phần độc lập về bh sản phẩm, ghi:Nợ các TK 621, 622, 627,…Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có) Có những TK 111, 112, 152, 214, 331, 334, 338,…

Cuối kỳ, kết chuyển đưa ra phí bảo hành sản phẩm, mặt hàng hóa thực tế phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 154 – giá cả SXKD dở dang Có những TK 621, 622, 627,…

Khi sửa chữa bảo hành sản phẩm, sản phẩm hóa xong xuôi bàn giao cho khách hàng, ghi:Nợ TK 352 – dự trữ phải trả (TK 3521)Nợ TK 641 – đưa ra phí bán hàng (Phần dự phòng phải trả về bảo hành sản phẩm còn thiếu) có TK 154 – giá cả sản xuất, sale dở dang

Trường đúng theo có thành phần độc lập về bh sản phẩm, sản phẩm hóa

Số tiền nên trả cho bộ phận bảo hành về đưa ra phí bh sản phẩm, mặt hàng hóa, dự án công trình xây lắp hoàn thành bàn giao mang lại khách hàng, ghi:

Nợ TK 352 – dự phòng phải trả (TK 3521)Nợ TK 641 – đưa ra phí bán hàng (Chênh lệch bé dại hơn giữa dự trữ phải trả bảo hành sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa so với ngân sách chi tiêu thực tế về bảo hành) có TK 336 – buộc phải trả nội bộ

Khi lập báo cáo tài chính, công ty phải khẳng định số dự phòng bảo hành sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa cần trích lập:

Trường thích hợp số dự phòng cần lập nghỉ ngơi kỳ kế toán tài chính này lớn hơn số dự phòng phải trả đang lập sinh sống kỳ kế toán trước dẫu vậy chưa thực hiện hết thì số chênh lệch hạch toán vào chi phí, ghi:

Nợ TK 641 – đưa ra phí bán sản phẩm Có TK 352 – dự trữ phải trả (TK 3521)

Trường vừa lòng số dự trữ phải trả cần lập sống kỳ kế toán tài chính này bé dại hơn số dự trữ phải trả đã lập sinh hoạt kỳ kế toán tài chính trước cơ mà chưa áp dụng hết thì số chênh lệch hoàn nhập ghi giảm bỏ ra phí, ghi:

Nợ TK 352 – dự phòng phải trả (TK 3521) tất cả TK 641 – giá cả bán hàng

Phương pháp kế toán dự phòng bh công trình xây dựng

Việc trích lập dự phòng bảo hành công trình xây cất được triển khai cho từng công trình, hạng mục công trình hoàn thành, bàn giao trong kỳ. Khi xác minh số dự trữ phải trả về chi phí bh công trình xây dựng, ghi:

Nợ TK 627 – chi phí sản xuất chung có TK 352 – dự trữ phải trả (TK 3522)

Khi phân phát sinh những khoản giá thành liên quan đến khoản dự trữ phải trả về bh công trình thành lập đã lập ban đầu, như chi phí nguyên đồ dùng liệu, túi tiền nhân công trực tiếp, túi tiền khấu hao TSCĐ, ngân sách dịch vụ mua bên cạnh …,:

Trường hợp công ty tự tiến hành việc bảo hành công trình xây dựng:

Khi phát sinh các khoản ngân sách chi tiêu liên quan tới sự việc bảo hành, ghi:

Nợ những TK 621, 622, 627,…Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có) Có các TK 111, 112, 152, 214, 331, 334, 338,…

Cuối kỳ, kết chuyển bỏ ra phí bảo hành thực tế gây ra trong kỳ, ghi:

Nợ TK 154 – túi tiền SXKD dở dang Có những TK 621, 622, 627,…

Khi sửa chữa bh công trình chấm dứt bàn giao đến khách hàng, ghi:

Nợ TK 352 – dự trữ phải trả (TK 3522)Nợ TK 632 – giá bán vốn hàng chào bán (Chênh lệch giữa số dự phòng đã trích lập nhỏ tuổi hơn giá thành thực tế về bảo hành) bao gồm TK 154 – ngân sách sản xuất, sale dở dang

Trường hòa hợp giao cho đơn vị trực nằm trong hoặc thuê ngoài thực hiện việc bảo hành, ghi:

Nợ TK 352 – dự phòng phải trả (TK 3522)Nợ TK 632 – giá vốn hàng chào bán (Chênh lệch giữa số dự phòng đã trích lập nhỏ hơn chi phí thực tế về bảo hành) Có các TK 331, 336,…

Hết thời hạn bh công trình xây dựng, nếu dự án công trình không phải bảo hành hoặc số dự trữ phải trả về bảo hành công trình xây dựng lớn hơn chi phí thực tế tạo ra thì số chênh lệch phải hoàn nhập, ghi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *