TOP 10 MẪU GIƯỜNG GẤP VĂN PHÒNG THÔNG MINH GIÁ TỐT, GIẢM GIÁ ĐẾN 40%

Danh sách sản phẩm nệm gấp đa zi năng nệm gấp hàn quốc Giường bệnh dịch nệm kéo giãn xương cột sống

*

 


*


*

 


*

 


*

*

Notice: Undefined index: real_price in /www/wwwroot/thegioigiuonggap.com/tpl/tpl/templates_c/41674/95d6c2d8e27627143b9aa1075d50574573eacd43_0.file.box2.tpl.cache.php on line 42Notice: Trying khổng lồ get property "value" of non-object in /www/wwwroot/thegioigiuonggap.com/tpl/tpl/templates_c/41674/95d6c2d8e27627143b9aa1075d50574573eacd43_0.file.box2.tpl.cache.php on line 42" particular="120" >Mua ngay

đưa ra tiết
*

Notice: Undefined index: real_price in /www/wwwroot/thegioigiuonggap.com/tpl/tpl/templates_c/41674/95d6c2d8e27627143b9aa1075d50574573eacd43_0.file.box2.tpl.cache.php on line 42Notice: Trying to get property "value" of non-object in /www/wwwroot/thegioigiuonggap.com/tpl/tpl/templates_c/41674/95d6c2d8e27627143b9aa1075d50574573eacd43_0.file.box2.tpl.cache.php on line 42" particular="115" >Mua ngay

đưa ra tiết
*

Notice: Undefined index: real_price in /www/wwwroot/thegioigiuonggap.com/tpl/tpl/templates_c/41674/95d6c2d8e27627143b9aa1075d50574573eacd43_0.file.box2.tpl.cache.php on line 42Notice: Trying lớn get property "value" of non-object in /www/wwwroot/thegioigiuonggap.com/tpl/tpl/templates_c/41674/95d6c2d8e27627143b9aa1075d50574573eacd43_0.file.box2.tpl.cache.php on line 42" particular="116" >Mua ngay

đưa ra tiết
*

Notice: Undefined index: real_price in /www/wwwroot/thegioigiuonggap.com/tpl/tpl/templates_c/41674/95d6c2d8e27627143b9aa1075d50574573eacd43_0.file.box2.tpl.cache.php on line 42Notice: Trying khổng lồ get property "value" of non-object in /www/wwwroot/thegioigiuonggap.com/tpl/tpl/templates_c/41674/95d6c2d8e27627143b9aa1075d50574573eacd43_0.file.box2.tpl.cache.php on line 42" particular="124" >Mua ngay

đưa ra tiết
*

Notice: Undefined index: real_price in /www/wwwroot/thegioigiuonggap.com/tpl/tpl/templates_c/41674/95d6c2d8e27627143b9aa1075d50574573eacd43_0.file.box2.tpl.cache.php on line 42Notice: Trying to lớn get property "value" of non-object in /www/wwwroot/thegioigiuonggap.com/tpl/tpl/templates_c/41674/95d6c2d8e27627143b9aa1075d50574573eacd43_0.file.box2.tpl.cache.php on line 42" particular="125" >Mua ngay

đưa ra tiết
*

Notice: Undefined index: real_price in /www/wwwroot/thegioigiuonggap.com/tpl/tpl/templates_c/41674/95d6c2d8e27627143b9aa1075d50574573eacd43_0.file.box2.tpl.cache.php on line 42Notice: Trying to lớn get property "value" of non-object in /www/wwwroot/thegioigiuonggap.com/tpl/tpl/templates_c/41674/95d6c2d8e27627143b9aa1075d50574573eacd43_0.file.box2.tpl.cache.php on line 42" particular="136" >Mua ngay

đưa ra tiết
*

Notice: Undefined index: real_price in /www/wwwroot/thegioigiuonggap.com/tpl/tpl/templates_c/41674/95d6c2d8e27627143b9aa1075d50574573eacd43_0.file.box2.tpl.cache.php on line 42Notice: Trying khổng lồ get property "value" of non-object in /www/wwwroot/thegioigiuonggap.com/tpl/tpl/templates_c/41674/95d6c2d8e27627143b9aa1075d50574573eacd43_0.file.box2.tpl.cache.php on line 42" particular="134" >Mua ngay

chi tiết
*

Notice: Undefined index: real_price in /www/wwwroot/thegioigiuonggap.com/tpl/tpl/templates_c/41674/95d6c2d8e27627143b9aa1075d50574573eacd43_0.file.box2.tpl.cache.php on line 42Notice: Trying lớn get property "value" of non-object in /www/wwwroot/thegioigiuonggap.com/tpl/tpl/templates_c/41674/95d6c2d8e27627143b9aa1075d50574573eacd43_0.file.box2.tpl.cache.php on line 42" particular="118" >Mua ngay

đưa ra tiết
*

Notice: Undefined index: real_price in /www/wwwroot/thegioigiuonggap.com/tpl/tpl/templates_c/41674/95d6c2d8e27627143b9aa1075d50574573eacd43_0.file.box2.tpl.cache.php on line 42Notice: Trying lớn get property "value" of non-object in /www/wwwroot/thegioigiuonggap.com/tpl/tpl/templates_c/41674/95d6c2d8e27627143b9aa1075d50574573eacd43_0.file.box2.tpl.cache.php on line 42" particular="117" >Mua ngay

bỏ ra tiết
*

Notice: Undefined index: real_price in /www/wwwroot/thegioigiuonggap.com/tpl/tpl/templates_c/41674/95d6c2d8e27627143b9aa1075d50574573eacd43_0.file.box2.tpl.cache.php on line 42Notice: Trying to get property "value" of non-object in /www/wwwroot/thegioigiuonggap.com/tpl/tpl/templates_c/41674/95d6c2d8e27627143b9aa1075d50574573eacd43_0.file.box2.tpl.cache.php on line 42" particular="187" >Mua ngay

đưa ra tiết
*

Notice: Undefined index: real_price in /www/wwwroot/thegioigiuonggap.com/tpl/tpl/templates_c/41674/95d6c2d8e27627143b9aa1075d50574573eacd43_0.file.box2.tpl.cache.php on line 42Notice: Trying lớn get property "value" of non-object in /www/wwwroot/thegioigiuonggap.com/tpl/tpl/templates_c/41674/95d6c2d8e27627143b9aa1075d50574573eacd43_0.file.box2.tpl.cache.php on line 42" particular="173" >Mua ngay

đưa ra tiết
*

Notice: Undefined index: real_price in /www/wwwroot/thegioigiuonggap.com/tpl/tpl/templates_c/41674/95d6c2d8e27627143b9aa1075d50574573eacd43_0.file.box2.tpl.cache.php on line 42Notice: Trying lớn get property "value" of non-object in /www/wwwroot/thegioigiuonggap.com/tpl/tpl/templates_c/41674/95d6c2d8e27627143b9aa1075d50574573eacd43_0.file.box2.tpl.cache.php on line 42" particular="179" >Mua ngay

chi tiết
*

Notice: Undefined index: real_price in /www/wwwroot/thegioigiuonggap.com/tpl/tpl/templates_c/41674/95d6c2d8e27627143b9aa1075d50574573eacd43_0.file.box2.tpl.cache.php on line 42Notice: Trying to get property "value" of non-object in /www/wwwroot/thegioigiuonggap.com/tpl/tpl/templates_c/41674/95d6c2d8e27627143b9aa1075d50574573eacd43_0.file.box2.tpl.cache.php on line 42" particular="180" >Mua ngay

bỏ ra tiết
*

Notice: Undefined index: real_price in /www/wwwroot/thegioigiuonggap.com/tpl/tpl/templates_c/41674/95d6c2d8e27627143b9aa1075d50574573eacd43_0.file.box2.tpl.cache.php on line 42Notice: Trying khổng lồ get property "value" of non-object in /www/wwwroot/thegioigiuonggap.com/tpl/tpl/templates_c/41674/95d6c2d8e27627143b9aa1075d50574573eacd43_0.file.box2.tpl.cache.php on line 42" particular="119" >Mua ngay

bỏ ra tiết
*

Notice: Undefined index: real_price in /www/wwwroot/thegioigiuonggap.com/tpl/tpl/templates_c/41674/95d6c2d8e27627143b9aa1075d50574573eacd43_0.file.box2.tpl.cache.php on line 42Notice: Trying to lớn get property "value" of non-object in /www/wwwroot/thegioigiuonggap.com/tpl/tpl/templates_c/41674/95d6c2d8e27627143b9aa1075d50574573eacd43_0.file.box2.tpl.cache.php on line 42" particular="137" >Mua ngay

đưa ra tiết
*

Notice: Undefined index: real_price in /www/wwwroot/thegioigiuonggap.com/tpl/tpl/templates_c/41674/95d6c2d8e27627143b9aa1075d50574573eacd43_0.file.box2.tpl.cache.php on line 42Notice: Trying to get property "value" of non-object in /www/wwwroot/thegioigiuonggap.com/tpl/tpl/templates_c/41674/95d6c2d8e27627143b9aa1075d50574573eacd43_0.file.box2.tpl.cache.php on line 42" particular="138" >Mua ngay

chi tiết
*

Notice: Undefined index: real_price in /www/wwwroot/thegioigiuonggap.com/tpl/tpl/templates_c/41674/95d6c2d8e27627143b9aa1075d50574573eacd43_0.file.box2.tpl.cache.php on line 42Notice: Trying khổng lồ get property "value" of non-object in /www/wwwroot/thegioigiuonggap.com/tpl/tpl/templates_c/41674/95d6c2d8e27627143b9aa1075d50574573eacd43_0.file.box2.tpl.cache.php on line 42" particular="126" >Mua ngay

bỏ ra tiết
*

Notice: Undefined index: real_price in /www/wwwroot/thegioigiuonggap.com/tpl/tpl/templates_c/41674/95d6c2d8e27627143b9aa1075d50574573eacd43_0.file.box2.tpl.cache.php on line 42Notice: Trying to lớn get property "value" of non-object in /www/wwwroot/thegioigiuonggap.com/tpl/tpl/templates_c/41674/95d6c2d8e27627143b9aa1075d50574573eacd43_0.file.box2.tpl.cache.php on line 42" particular="132" >Mua ngay

bỏ ra tiết
*

Notice: Undefined index: real_price in /www/wwwroot/thegioigiuonggap.com/tpl/tpl/templates_c/41674/95d6c2d8e27627143b9aa1075d50574573eacd43_0.file.box2.tpl.cache.php on line 42Notice: Trying to get property "value" of non-object in /www/wwwroot/thegioigiuonggap.com/tpl/tpl/templates_c/41674/95d6c2d8e27627143b9aa1075d50574573eacd43_0.file.box2.tpl.cache.php on line 42" particular="133" >Mua ngay

chi tiết
*

Notice: Undefined index: real_price in /www/wwwroot/thegioigiuonggap.com/tpl/tpl/templates_c/41674/95d6c2d8e27627143b9aa1075d50574573eacd43_0.file.box2.tpl.cache.php on line 42Notice: Trying to get property "value" of non-object in /www/wwwroot/thegioigiuonggap.com/tpl/tpl/templates_c/41674/95d6c2d8e27627143b9aa1075d50574573eacd43_0.file.box2.tpl.cache.php on line 42" particular="161" >Mua ngay

đưa ra tiết
*

Notice: Undefined index: real_price in /www/wwwroot/thegioigiuonggap.com/tpl/tpl/templates_c/41674/95d6c2d8e27627143b9aa1075d50574573eacd43_0.file.box2.tpl.cache.php on line 42Notice: Trying to get property "value" of non-object in /www/wwwroot/thegioigiuonggap.com/tpl/tpl/templates_c/41674/95d6c2d8e27627143b9aa1075d50574573eacd43_0.file.box2.tpl.cache.php on line 42" particular="184" >Mua ngay

Giới thiệu chóng gấp công sở thông minh Nikita VP01

Việc ngủ trưa rất tốt cho sức khỏe cũng chính vì ngủ trưa vẫn tái chế tạo lại năng lượng đã mất vào các buổi giao lưu của buổi sáng cùng cải hiện, pin sạc đầy tích điện cho khung người để tiếp tục làm việc vào buổi chiều. Chính vì thế trường hợp ngủ trưa tại công sở sai bốn thế hoàn toàn có thể gây chức năng xấu mang lại lưng, cổ, vai, gáy,... ảnh hưởng trực kế tiếp sức khỏe khoắn và quá trình của bạn.

Bạn đang xem: Giường gấp văn phòng thông minh

Chính chính vì thế hãy sàng lọc giường gấp văn phòng để ngủ trưa làm giảm cá nguy cơ tiềm ẩn do ngủ trưa không nên quy cách gây ra. Việc ngủ trưa bằng giường gấp sẽ giúp đỡ bạn ngủ được đúng cách, do đó sẽ làm khung người được thoải mái, tăng tốc trí nhớ, sáng láng sau một buổi sáng làm việc mệt mỏi.

Thế Giới Giường gấp xin trân trọng giới thiệu tới các bạn dònggiường gấp văn phòng thông minh Nikita VP 01là trong những mẫu chóng gấp được dùng nhiều nhất hiện giờ trong văn phòng, khách sạn, công ty, bệnh viện. Dùng để nghỉ ngơi lúc buổi trưa hay sử dụng làm gường dự phòng khi sống lại tăng ca.

Được thiết kế chắc chắn là với khung được gia công bằng thép sơn tĩnh điện, bạt được thiết kế từ các loại vải chuyên được dùng 1300D với 3 lớp chất liệu đặc biệt: lớp giải pháp nhiệt, lớp chống ẩm, lớp lưới chịu đựng lực,.. Chiếcgiường gấp văn phòngnày sẽ mang về độ bền cao, thoáng mát, không thấm nước

Sự lựa chọn mẫu giường gấp văn phòng thông minh cao cấp Nikita VP01 phục vụ cho công việc của bạn sẽ là lựa chọn giỏi nhất bây giờ bởi unique và giá cả của sản phẩm. Để hiểu thêm chi tiết, người sử dụng hãy contact tới quả đât Giường Gấp để biết thêm chi tiết về sản phẩm này.

*

Đặc điểm giường cấp văn phòng thời thượng Nikita VP 01

Thứ nhất: thiết kế sang trọng, đẹp nhất mắt

Dễ dàng nhận biết ở dòng sản phẩm giường thời thượng Nikita VP 01 sẽ là vẻ đẹp sang trọng của sản phẩm, size giường có màu xoàn nâu tạo cảm xúc hiện đại cao cấp, kết phù hợp với lớp vải bạt màu sắc nâu mang lại nét thu hút cho sản phẩm.

Xem thêm: Học Phí Trường Chuyên Lê Hồng Phong Tphcm Công Bố Mức Học Phí Lớp 10

Thứ hai: Tính cơ hễ cao

Giường vội vàng văn phòng thời thượng Nikita VP 01 ngoài chế độ nằm trực tiếp thì nhà kiến thiết còn tích phù hợp 3 lever nâng đầu không giống nhau nhằm đáp ứng nhu ước của fan sử dụng. Bạn cũng có thể điều chỉnh lên góc 160 độ, 150 độ cùng 130 độ tùy theo ý mong mỏi của mình.

Giường gấp hoàn toàn có thể xếp gọn gàng được một cách dễ dãi khi không sử dụng, mang về sự thuận lợi trong bài toán sử dụng, độc nhất vô nhị là so với nhân viên văn phòng.

Thứ ba: Độ bền quá thời gian

Khung của giường được gia công hoàn toàn bằng vật liệu thép sơn tĩnh điện mang đến độ sự nặng tay cho sản phẩm, trong khi là kết cấu chịu lực vững vàng chắc, thuộc đế chân tất cả lớp cao su đặc chống trượt

Bạt của giường được gia công từ bạt chuyên được dùng 1300D cùng với 3 lớp làm từ chất liệu đặc biệt: lớp bí quyết nhiệt, lớp kháng ẩm, lớp lưới chịu lực... Với dến độ bền cao, thoáng mát, không thấm nước

Thứ tư: cân xứng mọi ko gian

Giường gấp văn phòng và công sở thông minh Nikita VP 01 rất phù hợp cho các bạn làm việc tại văn phòng, công ty, cơ quan yêu cầu một giấc ngủ thoải mái nhất.

Bên cạnh đó mẫu giường này cũng rất cân xứng cho nhà ở có không gian hẹp, khách sạn, cơ sở y tế hay làm gường dự phòng.

*

Thông số kỹ thuật chóng gấp công sở thông minh Nikita VP01

+ thương hiệu sản xuất: Nikita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *