Bội Chung, Bội Chung Nhỏ Nhất Giải Toán Lớp 6 Bội Chung Nhỏ Nhất

Ví dụ: (Bleft( 3 ight) = left 0;3;6;9;12;... ight\); (Bleft( 2 ight) = left 0;2;4;6;8;10;12;... ight\)

Nên (BCleft( 2;3 ight) = left 0;6;12;... ight\)

b) tra cứu bội phổ biến của ba số a, b và c

Bước 1: Viết tập hợp các bội của a, của b với của c: B(a), B(b), B(c)

Bước 2: search những thành phần chung của B(a), B(b) cùng B(c).

Bạn đang xem: Toán lớp 6 bội chung nhỏ nhất

Nhận xét:

+) (x in BCleft( a,b ight)) ví như (x vdots a) và (x vdots b)

+) (x in BCleft( a,b,c ight)) trường hợp (x vdots a); (x vdots b) cùng (x vdots c)

Chú ý:

+ Ta chỉ xét bội chung của những số không giống 0.

+ Giao của hai tập hợp là một trong tập hợp gồm các thành phần chung của nhị tập hòa hợp đó.

+ Kí hiệu: Giao của tập đúng theo A với tập vừa lòng B là (A cap B)

Ví dụ:(Bleft( 2 ight) cap Bleft( 3 ight) = BCleft( 2,3 ight))

II. Bội chung nhỏ tuổi nhất

1. Định nghĩa

Bội chung bé dại nhất (BCNN) của nhị hay các số là số nhỏ dại nhất khác 0 vào tập hợp những bội chung của những số đó..

2. Kí hiệu

+) (BCNNleft( a,b ight)) là bội chung nhỏ nhất của (a) và (b).

+) BC(left( a,b ight))tập phù hợp còn BCNN(left( a,b ight))một số.

3. Cách tìm bội chung lớn nhất bằng định nghĩa

a) bí quyết tìm bội chung bé dại nhất trong những trường hợp quánh biệt

Nếu số lớn số 1 là bội của các số sót lại thì BCNN của những số đã chỉ ra rằng số lớn số 1 đó.


Nếu (a vdots b) thì (BCNNleft( a,b ight) = a)

Với đa số số tự nhiên a và b ta có:

(BCNNleft( a,1 ight) = a;)(BCNNleft( a,b,1 ight) = BCNNleft( a,b ight))

Ví dụ:

Bội chung bé dại nhất của 12 cùng 36 là 36 vày (36 vdots 12).

b) phương pháp tìm BCNN của nhị số a với b bằng định nghĩa

Bước 1. Tìm tập hợp những bội chung của nhì số a cùng b: BC(left( a,b ight))

Bước 2. Tìm số nhỏ tuổi nhất không giống 0 trong những bội phổ biến vừa kiếm tìm được: BCNN(left( a,b ight))

Ví dụ : tìm BCNN (15, 20)

(eginarraylBleft( 15 ight) = left 0;15;30;45;60;.75;90;105;120;.. ight\Bleft( 20 ight) = left 0;20;40;60;80;100;120;... ight\BCleft( 15,20 ight) = left 0;60;120;... ight\endarray)

Số nhỏ dại nhất không giống 0 trong số bội bình thường trên là 60 phải BCNN (15, 20)=60.

III. Tìm bội chung nhỏ tuổi nhất bằng phương pháp phân tích các số ra thừa số nguyên tố

1. Cách tìm bội chung nhỏ nhất-BCNN


Muốn search BCNN của nhì hay nhiều số lớn hơn 1, ta triển khai theo tía bước sau :

Bước 1 : so sánh mỗi số ra vượt số nguyên tố.

Bước 2 : chọn ra những thừa số nguyên tố chungriêng.

Bước 3 : Lập tích những thừa số vẫn chọn, mỗi vượt số lấy với số mũ to nhất của nó. Tích sẽ là BCNN đề nghị tìm.


Ví dụ: Tìm BCNN của (15) cùng (20.)

Ta gồm (15 = 3.5;20 = 2^2.5)

Nên (BCNNleft( 15,20 ight) = 2^2.3.5 = 60.)

2. Giải pháp tìm bội chung trải qua bội chung nhỏ tuổi nhất

Để tìm kiếm bội chung của các số vẫn cho, ta hoàn toàn có thể tìm những bội của BCNN của những số đó.

Ví dụ: (BCNNleft( 15, 20 ight) = 60) yêu cầu (BCleft( 15, 20 ight) = Bleft( 60 ight) = left 0;60;120;... ight\)

IV. Ứng dụng vào quy đồng mẫu những phân số

Tìm mẫu phổ biến của hai phân số


Cách 1: chọn mẫu chung cho hai phân số là bội chung nhỏ nhất của hai chủng loại số đó.

Cách 2: chọn bội chung bất kể khác 0 của 2 mẫu mã số đó.


Ví dụ:Quy đồng chủng loại số nhị phân số (dfrac730) và (dfrac542)

(eginarrayl30 = 2.3.5\42 = 2.3.7endarray)

(eginarrayl Rightarrow BCNNleft( 30;42 ight) = 2.3.5.7 = 210\ Rightarrow BCleft( 30,42 ight) = left 0;210;420;... ight\endarray)

+) Cách 1: chọn mẫu chung là 210. Ta được:

(eginarrayldfrac730 = dfrac7.7210 = dfrac49210\dfrac542 = dfrac5.542.5 = dfrac25210endarray)

+) Cách 2: chọn mẫu chung là 1 trong những bội chung bất kể khác 0 của 30 cùng 42. Chẳng hạn 420, ta được:

(eginarrayldfrac730 = dfrac7.1430.14 = dfrac98420\dfrac542 = dfrac5.1042.10 = dfrac50420endarray)

CÁC DẠNG TOÁN VỀ BỘI CHUNG. BỘI chung NHỎ NHẤT

I. Nhận ra và viết tập hợp những bội chung của nhì hay các số

Phương pháp:

+ Để dìm biết một vài là bội chung của nhì số, ta đánh giá xem số này còn có chia hết cho hai số đó hay không?

+ Để viết tập hợp các bội tầm thường của nhì hay những số, ta viết tập hợp các bội của mỗi số rồi tìm giao của những tập phù hợp đó.

II. Việc đưa về việc tìm BC, BCNN của nhị hay nhiều số

Phương pháp:

Phân tích đề bài, suy luận để đưa về việc đào bới tìm kiếm BC, BCNN của nhì hay nhiều số.

Xem thêm: Top 9 Đấu Vật Mỹ Mới Nhất Năm 2022, Video Clip Đô Vật Mỹ Wwe Hôm Nay Mới Nhất

Ví dụ:

Có hai chiếc máy bay A với B. Lịch bảo dưỡng định kì so với máy A là 6 tháng và đối với máy B là 9 tháng. Hai trang bị vừa thuộc được bảo dưỡng vào thời điểm tháng 5. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu mon nữa thì hai máy lại được bảo trì trong và một tháng.

Giải

Thời gian hai máy bay được bảo dưỡng cùng nhau trong lần tiếp theo là BCNN của 6 cùng 9.

Ta có: BCNN(6, 9)= 18

Vậy sau ít nhất 18 tháng thì nhị máy bay lại được bảo trì trong và một tháng.

III. Tìm các bội tầm thường của nhị hay nhiều số thỏa mãn điều kiện mang lại trước

Phương pháp:

Toán lớp 6 bài xích 12 Bội chung, bội chung nhỏ nhất kết nối tri thức bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong ngôn từ chương trình học tập Toán 6 sách mới, giúp những em học viên ôn tập, củng núm kiến thức, rèn luyện Giải Toán 6 sách Kết nối học thức với cuộc sống.


Bài 12 Bội chung, bội chung bé dại nhất

1. Bội tầm thường và bội chung bé dại nhất2. Giải pháp tìm bội chung nhỏ dại nhất3. Quy đồng mẫu những phân số4. Giải Toán lớp 6 Kết nối học thức trang 53

Các em học viên cùng so sánh đối chiếu với các đáp án tương xứng với từng phần học tiếp sau đây nhé.

1. Bội tầm thường và bội chung nhỏ dại nhất

Luyện tập 1 trang 50 Toán lớp 6 tập 1 KNTT

Tìm bội chung bé dại nhất của:

a) 6 với 8;

b) 8; 9; 72.

Hướng dẫn vấn đáp câu hỏi

a) Ta có: B(6) = 0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48…

B(8) = 0; 16; 24; 32; 40; 48; 56;…

Các số 0; 24; 48; … vừa là bội của 6, vừa là bội của 8 nên

BC(6,8) = 0; 24; 48;….

Số nhỏ dại nhất khác 0 trong tập hợp các bội tầm thường của 6 với 8 là 24 nên

BCNN(6, 8) = 24.

b) vì 72 ⁝ 8 và 72 ⁝ 9 buộc phải BCNN(8, 9, 72) = 72.

Vận dụng Toán lớp 6 trang 50 tập 1

Có hai cái máy A cùng B. Lịch bảo dưỡng định kì so với máy A là 6 mon và đối với máy B là 9 tháng. Hai lắp thêm vừa thuộc được bảo dưỡng vào tháng 5. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu mon nữa thì hai trang bị lại được bảo trì trong và một tháng?

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Vì sau không nhiều nhất một trong những tháng nữa thì hai sản phẩm công nghệ lại được bảo trì trong cùng một tháng bắt buộc số tháng đề xuất tìm đó là BCNN(6; 9)

Ta có: B(6) = 0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48…

B(9) = 0; 9; 18; 27; 36; 45; 54; 63;…

Các số 0; 18; 36; 54; … vừa là bội của 6, vừa là bội của 9 nên

BC(6,9) = 0; 18; 36; 54;….

Số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của 6 với 9 là 18 nên

BCNN(6, 9) = 18.

Tháng bảo dưỡng lần tiếp theo sau là mon 11 năm sau

Vậy sau ít nhất 18 mon nữa thì hai sản phẩm công nghệ được bảo trì cùng một tháng.

Chuyên mục Toán lớp 6 sách Kết nối học thức với cuộc sống đời thường bao gồm tổng thể lời giải của các bài tập Toán những năm học SGK cũng như SBT, những em học viên so sánh so sánh đáp án của từng bài xích tại đây.

2. Biện pháp tìm bội chung bé dại nhất

Luyện tập 2 trang 52 Toán lớp 6 tập 1 KNTT

Tìm bội chung nhỏ dại nhất của 15 cùng 54. Tự đó, hãy tìm những bội chung nhỏ tuổi hơn 1 000 của 15 và 54.

Hướng dẫn vấn đáp câu hỏi

+) so sánh 15 và 54 ra quá số nguyên tố: 15 = 3. 5 ; 54 = 2. 33

+) Ta thấy vượt số nguyên tố phổ biến là 3 cùng thừa số yếu tố riêng là 2 và 5

+) Số mũ lớn nhất của 2 là 1, số mũ lớn số 1 của 3 là 3, số mũ lớn số 1 của 5 là 1

Khi đó: BCNN(15; 54) = 2.33.5 = 270

Do kia BC(15; 54) = B(270) = 0; 270; 540; 810; 1080; ... Bắt buộc bội chung nhỏ dại hơn 1000 của 15 và 54 là 0; 270; 540; 810.

3. Quy đồng mẫu các phân số

Luyện tập 3 trang 53 Toán lớp 6 tập 1 KNTT

Tìm bội chung nhỏ tuổi hơn 200 của:

1) Quy đồng mẫu những phân số sau:


a.

*
cùng
*

b.

*
với
*


a.

*

b.

*


Hướng dẫn trả lời câu hỏi

1.

a. Ta có:

*

Quy đồng mẫu số các phân số như sau:

*

b. Ta có:

*

Quy đồng mẫu mã số những phân số như sau:

*

2.

a. Ta có: 24 = 8 . 3

Quy đồng mẫu số những phân số như sau:

*

b. Ta có:

*

*

4. Giải Toán lớp 6 Kết nối trí thức trang 53

Bài 2.36 trang 53 Toán lớp 6 tập 1

Tìm bội chung nhỏ tuổi hơn 200 của

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *